РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Верезуб М. В., д-р техн. наук, професор (відповідальний редактор)

Пупань Л. І., канд. техн. наук, доцент (заст. відповідального редактора)

Доброскок В. Л., д-р техн. наук, професор

Залога В. О., д-р техн. наук, професор

Зубар В. П., канд. техн. наук, професор

Мовшович О. Я., д-р техн. наук, професор

Пермяков О. А., д-р техн. наук, професор

Тимофiєв Ю. В., д-р техн. наук, професор

Турманідзе Р. С., д-р техн. наук, професор, Грузія, Тбілісі

Узунян М. Д., д-р техн. наук, професор

Фадеєв В. А., д-р техн. наук, професор

Федорович В. О., д-р техн. наук, професор

Величко О. В. (відповідальний секретар)