НАШІ КООРДИНАТИПоштова адреса:
Головному редактору проф. Романовському О.Г.
вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПІ”, м. Харків, Україна, 61002.

Електронна адреса:
Головний редактор: aleksander@kharkiv.net

Редакція журналу: serdechenko_n_i@mail.ru

Телефони:
Головний редактор
Романовський Олександр Георгійович (+38057) 700-40-25

Редакція журналу
Верлока Наталя Іванівна (+38057) 70-76-417

Телефакс:
(057) 70-76-371