РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Романовський О.Г., д-р пед. наук, проф. (головний редактор)

Гульман Б.Л., д-р психол. наук, проф. (відповідальний секретар)

Балл Г.О., член-кор. АПН України, д-р психол. наук, проф.

Бех І.Д., академік АПН України, д-р психол. наук, проф.

Бочарова С.П., д-р психол. наук, проф.

Гончаренко С.У., академік АПН України, д-р пед. наук, проф.

Князєв В.М., д-р філос. наук, проф.

Коваленко О.Е., д-р пед. наук, проф.

Конакчієв Д., д-р наук, проф.

Култаєва М.Д., д-р філос. наук, проф.

Лозовой В.О., д-р філос. наук, проф.

Моляко В.О., академік АПН України, д-р психол. наук, проф.

Нечепоренко Л.С., д-р пед. наук, проф.

Ничкало Н.Г., академік АПН України, д-р пед. наук, проф.

Побірченко Н.А., д-р психол. наук, проф.

Пономарьов О.С., канд. техн. наук, проф.

Радіонова І.О., д-р філос. наук, проф.

Рибалка В.В., д-р психол. наук, проф.

Сисоєва С.О., член-кор. АПН України, д-р пед. наук, проф.

Степаненко І.В., д-р філос. наук, проф.

Троцко Г.В., чл.-кор. АПН України, д-р пед. наук, проф.

Хомуленко Т.Б., д-р психол. наук, проф.