КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Кремень В.Г., академік НАН і АПН України, д-р філос. наук, проф. (голова)

Товажнянський Л.Л., д-р техн. наук, проф. (заступник голови)

Зязюн І.А., академік АПН України, д-р філос. наук, проф. (заступник голови)

Романовський О.Г., д-р пед. наук, проф. (головний редактор)

Андрущенко В.П., академік АПН України, чл.-кор. НАН України, д-р філос. наук, проф.

Биков В.Ю., чл.-кор. АПН України, д-р техн. наук, проф.

Луговий В.І., академік АПН України, д-р пед. наук, проф.

Прокопенко І.Ф., академік АПН України, д-р пед. наук, проф.

Коваленко О.Е., д-р пед. наук, проф.

Бабаєв В.М., д-р державного управління, проф.

Іліаш Н., д-р техн. наук, проф. (Румунія), почесний д-р НТУ “ХПІ”

Левовицький Т., д-р пед. наук, проф. (Польща)

Недялкова А., д-р наук, проф. (Болгарія)

Мамаліс А.Г., академік, проф. (Греція)