Науково-практичний журнал “Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія” засновано Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”), Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди, Українською інженерно-педагогічною академією 2000 року (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ №5212 від 18.06.2001). Видавцем журналу з моменту його заснування є НТУ “ХПІ”. Журнал розповсюджується через Укрпошту (передплатний індекс – 23958). Мови видання – українська, російська, англійська.

    Головним редактором часопису з моменту заснування є О.Г.Романовський, лауреат Державної премії України, доктор педагогічних наук, професор.

    2010 року журнал пройшов перереєстрацію, Наказом ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 його затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук, в якому викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня надано можливість опублікувати наукові статті й результати дисертаційних робіт, а також обмінятися науково-практичною інформацією в Україні та за її межами.

    Часопис зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7782. Електронна копія розміщується на сайті НТУ “ХПІ”.

    У журналі публікуються статті та інформаційні матеріали за такими науковими напрямами: теорія і практика управління соціальними системами; філософські, психолого-педагогічні й соціологічні основи управління; методологія досліджень та моделювання соціальних систем; філософія професійної освіти та підготовка керівників третього тисячоліття; формування творчої особистості; еліти та лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особистісний чинник в управлінні.

    Журнал активно співпрацює з відомими науковими школами, що діють, зокрема, в таких Інститутах Академії педагогічних наук України: педагогічної освіти і освіти дорослих; психології ім. Г.С.Костюка; вищої освіти; інформаційних технологій і засобів навчання; проблем виховання; а також в Інституті програмних систем НАН України, Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського, Петрошанському університеті (Румунія).