Редакційна колегія

Федорович В. О., д-р техн. наук, професор (відповідальний редактор)

Доброскок В. Л., д-р техн. наук, професор (заступник відповідального редактора)

Верезуб М. В., д-р техн. наук, професор

Внуков Ю. М., д-р техн. наук, професор

Грабченко А. І., д-р техн. наук, професор

Карпушевський Б., д-р техн. наук, професор, Німеччина, Штуттгарт

Кундрак Я., д-р техн. наук, професор, Угорщина, Мішкольц

Мельничук П. П., д-р техн. наук, професор

Мовшович О. Я., д-р техн. наук, професор

Новіков М. В., д-р техн. наук, професор,

Сізий Ю. А., д-р техн. наук, професор

Тимофеєв Ю. В., д-р техн. наук, професор

Турманідзе Р. С., д-р техн. наук, професор, Грузія, Тбілісі

Фадєєв В. А., д-р техн. наук, професор

Узунян М. Д., д-р техн. наук, професор

Раджаб Заде Мортеза., доктор философії (Ph.D., технічні науки), Іран, Кум

Величко О. В. (відповідальний секретар)