Збірник наукових праць “Сучасні технології в машинобудуванні” засновано Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”), а саме на кафедрі "Інтегровані технології машинобудування" імені М. Ф. Семка у 2007 році (Свідоцтво Міністерства юстиції України КВ №13438-2322Р від 03.08.2007). Видавцем збірника з моменту його заснування є НТУ “ХПІ”. Мови видання – українська, російська, англійська.

Головним редактором є Федорович Володимир Олексійович, заступник завідувача кафедри ІТМ ім. М. Ф. Семка, доктор технічних наук, професор.

Збірник наукових праць пройшов перереєстрацію, його затверджено як наукове фахове видання з технологічних наук, в якому викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня надано можливість опублікувати наукові статті й результати дисертаційних робіт, а також обмінятися науково-практичною інформацією в Україні та за її межами.

Збірник наукових праць зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7499. Електронна копія розміщується на сайті НТУ "ХПI".

Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуальних проблем інтегрованих технологій, процесів різання і технологічного забезпечення якості. Викладено сучасні аспекти лазерної технології, зміцнення зносостійких покриттів, обробки конструкційної кераміки. Описано особливості функціонально-орієнтованих технологій і їхній зв’язок з інтегрованими технологіями. Розглянуто моделювання процесів різання і тенденції їхнього удосконалювання. Призначено для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, промисловців.

Збірник активно співпрацює з відомими науковими школами України (Київ, Харків, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Суми), Австрії, Грузії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Російської Федерації, Угорщини та інших.