РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Грабченко А. І., д-р техн. наук, професор (відповідальний редактор)

Узунян М. Д., д-р техн. наук, професор (заступник відповідального редактора)

Арпентьєв Б. М., д-р техн. наук, професор

Верезуб М. В., д-р техн. наук, професор

Внуков Ю.М., д-р техн. наук, професор

Доброскок В. Л., д-р техн. наук, професор

Кавалець М., д-р техн. наук, професор, Польща, Познань

Кундрак Я., д-р техн. наук, професор, Угорщина, Мішкольц

Мельничук П. П., д-р техн. наук, професор

Старков В. К., д-р техн. наук, професор, Російська Федерація, Москва

Тимофеєв Ю. В., д-р техн. наук, професор

Турманідзе Р. С., д-р техн. наук, професор, Грузія, Тбілісі

Фадєєв В. А., д-р техн. наук, професор

Федорович В. О., д-р техн. наук, професор

Якубов Ф. Я., д-р техн. наук, професор

Величко О. В.  (відповідальний секретар)