Міжнародний науково-технічний збірник Різання і інструмент в технологічних системах” засновано Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”), а саме на кафедрі "Різання матеріалів і різальний інструмент", нині "Інтегровані технології машинобудування" імені М. Ф. Семка у 1966 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ №7840 від 08.09.2003). Видавцем збірника з моменту його заснування є НТУ "ХПI". Мови видання – українська, російська, англійська, німецька.

Головним редактором є Анатолій Іванович Грабченко, завідувач кафедри ІТМ ім. М. Ф. Семка, Лауреат Державної премії України і АР Крим, Акадкмік Академії наук Вищої школи України, Заслужений працівник вищої школи Української РСР, доктор технічних наук, професор.

Міжнародний науково-технічний збірник пройшов перереєстрацію, його затверджено як наукове фахове видання з технологічних наук, в якому викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня надано можливість опублікувати наукові статті й результати дисертаційних робіт, а також обмінятися науково-практичною інформацією в Україні та за її межами.

Міжнародний науковий збірник наукових праць зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7405. Електронна копія розміщується на сайті НТУ “ХПІ”.

У збірнику представлені наукові статті, у яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки різних сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методик, вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних різальних інструмент. Висвітлено аспекти оптимізації й математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.

Журнал активно співпрацює з відомими науковими школами України (Київ, Харків, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Суми), Австрії, Грузії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Російської Федерації, Угорщини та інших.