Конференція магістрантів

Рада молодих вчених НТУ «ХПІ» щорічно організує Міжнародну науково-практичну конференцію магістрантів та аспірантів

Конференція відбувається в квітні кожного року. За результатами проведення її матеріали видаються у електронному вигляді. Участь в роботі конференції є обов'язковою для всіх студентів-магістрантів і є необхідною складовою допуску до захисту.

Для участі у конференції студенти мають до кінця грудня пройти обов'язкову електронну реєстрацію на сайті конференції. Там же наведено детальну інформацію щодо правил участі у конференції, термінів подачі матеріалів і вимог до їх оформлення.