Співробітники

Професори


 

Лазуренко

Лазуренко Олександр Павлович

К.т.н.,  доц., проф. НТУ "ХПІ"

Завідувач кафедри

Випускник Харківського політехнічного інституту (1981)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - автоматика і телемеханіка

Кандидат технічних наук (1991)
Спеціальність - елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління, 05.13.05
Тема дисертації - Многофункциональный измерительный преобразователь электрических параметров энергообъектов

Доцент кафедри електричних станцій (1999)
Професор НТУ "ХПІ" (2009)

Коло наукових інтересів: Інформаційне забезпечення задач управління та енергозбереження. Підвищення енергоефективності в системі виробництва, передачі та розподілу електроенергії. 
Член спеціалізованої вченої ради К64.050.06

Викладає курси: "Надійність та технічна діагностика енергообладнання"

Махотіло

 

Махотіло Костянтин Володимирович

К.т.н., с.н.с.

Професор кафедри

Випускник Харківського державного політехнічного університету (1995)
Кваліфікація - інженер-механік-дослідник
Спеціальність - динаміка польоту та управління рухом ракет і космічних апаратів

Кандидат технічних наук (1998)
Спеціальність - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, 05.13.06
Тема дисертації - Розробка методик еволюційного синтезу нейросіткових компонентів систем управління

Старший науковий співробітник (2003)
Спеціальність - електротехнічні комплекси та системи, 05.09.03

Лауреат премії НАН України для молодих вчених за кращу наукову роботу (2004)
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2007)

Коло  наукових інтересів: застосування інформаційних технологій, штучних нейронних мереж, генетичних алгоритмів для рішення задач моделювання і управління в енергетиці

Викладає курси: "Основи інформаційних технологій в галузі", "Облік та керування електроспоживанням", "Енергетична політика України та маркетинг енергії", "Моделювання та прогнозування електроспоживання", "Сучасні проблеми, технології та перспективи розвитку галузі"

Доценти


 

Богатирьов

Богатирьов Ігор Миколайович

Доцент кафедри

Випускник Українського заочного політехнічного інституту (1980)
Кваліфікація - інженер-електрик 
Спеціальність - автоматика і телемеханіка

Коло наукових інтересів: сучасні інформаційні технології, мікропроцесорні системи управління.  Автор і розробник серійних пристроїв автоматики

Викладає курси: "Мікропроцесорна техніка", "Системи електропостачання та сучасний електропривід", "Сучасні проблеми та перспективи розвитку енергоефективних технологій", "Автоматизація електричних станцій", "Облік і вимірювання параметрів енергоносіїв"

Данілова

 

Данілова Олена Анатоліївна

К.т.н., доц.

Доцент кафедри

Голова методичної комісії кафедри зі спеціалізації "Електричні станції". 

Випускниця Харківського державного політехнічного університету (1998)
Кваліфікація - інженер-електрик 
Спеціальність - електричні станції

Кандидат технічних наук (2003)
Спеціальність - електричні станції та мережі, 05.14.02
Тема дисертації - Удосконалення методів визначення варіанту відновлення схеми електропостачання споживачів в умовах нечіткості вхідної інформації

Коло наукових інтересів: застосування сучасного математичного апарату для розв'язання задач енергетики

Викладає курси: "Вступ до спеціальності", "Сучасні проблеми технології та перспективи розвитку електричних станцій", "Основи ядерної енергетики та АЕС", "Перехідні процеси в енергосистемах", "Електричні станції та підстанції"

Лисенко

Лисенко Людмила Іванівна

К.т.н., доц.

Доцент кафедри

Випускниця Харківського політехнічного інституту (1982)
Кваліфікація - інженер-кріофізик
Спеціальність - кріогенна техніка

Кандидат технічних наук (1999)
Спеціальність - електричні машини і апарати, 05.09.01
Тема дисертації - Дослідження меж використання лінійного синхронного двигуна для розвантаження системи підвісу магнітолевітного транспорту

Коло наукових інтересів: застосування методів еволюційного моделювання для вирішення завдань електромеханіки та енергетики, застосування нетрадиційної енергетики для цілей тепло-і електропостачання, аналіз ринкових моделей в електроенергетиці

Викладає курси: "Енергоефективні технології в енергетиці та екологія", "Основи енергоринку", "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії", "Енергетична політика України та маркетинг енергії", "Теорія автоматичного керування"

Мельников

Мельников Георгій Ігорович

К.т.н., доц.

Доцент кафедри

Голова методичної комісії кафедри зі спеціалізації "Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології". 

Випускник Харківського політехнічного інституту (1982)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - електронні обчислювальні машини

Кандидат технічних наук (1993)
Спеціальність - елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління, 05.13.05
Тема дисертації - Многофункциональный преобразовательный элемент и его применение для создания средств измерения энергетических параметров

Коло наукових інтересів: інформаційне забезпечення задач енергоаудиту, мікропроцесорні системи управленія

Викладає курси: "САПР електричних станцій", "Сучасні системи електроосвітлення", "Математичне та комп'ютерне моделювання систем енергопостачання", "Технічна та інформаційна підтримка енергоаудіту", "Сучасні енергоефективні технології", "Якість електроенергії та керування якістю", "САПР в енергозбереженні"

Пискурьов

Піскурьов Михайло Федорович

Доцент кафедри

Випускник Харківського політехнічного інституту (1975)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - автоматизація виробництва та розподілу електроенергії

Коло наукових інтересів: режими роботи асинхронних генераторів вітроелектростанцій

Викладає курси: "Електромеханічні перехідні процеси", "Математичне та комп'ютерне моделювання енергетичного обладнання", "Електромагнітні перехідні процеси", "Математичне та комп'ютерне моделювання процесів енергетики"

Тищенко Ганна Анатоліївна

Тищенко Анна Анатоліївна

К.т.н., доц.

Доцент кафедри

Випускниця Національного технічного університету «ХПІ» (2008)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи  

Кандидат технічних наук (2013)
Спеціальність - прилади і  методи контролю та визначення складу речовин, 05.11.13
Тема дисертації -  Електромагнітний метод та пристрій  для контролю глибини механічного зміцнення металевих циліндричних виробів

Викладає курси: "Технологія виробництва електроенергії", "Ефективність енергоспоживання в побуті"

Червоненко І. І.

Червоненко Іван Ігорович

К.т.н.

Доцент кафедри

Випусник Національного технічного університету «ХПІ» (2012)
Кваліфікація -  інженер-електрик
Спеціальність - електричні станції  

Кандидат технічних наук (2016)
Спеціальність - автоматизація процесів керування, 05.13.07
Тема дисертації - Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання

Тема наукової роботи: Екстремальний регулятор ККД зворотніх гідроагрегатів шахтних ГАЕС.

Викладає курси: "Електричні станції"

 

Черкашина

Черкашина Галина Ігорівна

К.т.н., доц.

Доцент кафедри

Випускниця Національного технічного університету «ХПІ» (2006)
Кваліфікація - фахівець з енергетичного менеджменту
Спеціальність - енергетичний менеджмент  

Кандидат технічних наук (2015)
Спеціальність - електричні станції та мережі і системи, 05.14.02
Тема дисертації - Підвищення енергоефективності системи електропостачання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2016 р.)

Коло наукових інтересів: розробка комплексних енергозберігаючих заходів на основі інформаційних моделей «ідеального споживача»

Викладає курси: "Вступ до спеціальності", "Ефективність енергоспоживання в побуті", "Сучасні фізичні ефекти та технології в енергетиці", "Проектування електричного обладнання енергозберігаючих установок"

Шокарьов Дмитро Анатолійович

Шокарьов Дмитро Анатолійович

К.т.н., доц.

Доцент кафедри

Випускник Кременчуцького державного політехнічного університету  (2001)
Кваліфікація - інженер-електромеханік
Спеціальність - електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Кандидат технічних наук (2015)
Спеціальність - електротехнічні комплекси та системи, 05.09.03
Тема дисертації - Система керування тяговим асинхронним електричним приводом контактно-акумуляторного рудничного електровоза

Коло наукових інтересів: контроль технологічного стану електрообладнання систем електропостачання

Викладає курси: "Системи електропостачання та сучасний електропривід", "Теорія та технологія електрозбереження", "Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження"

Старші викладачі


 

Заратуйко Анатолій Вікторович

Старший викладач, майстер виробничого навчання

Випускник Харківського політехнічного інституту (1989)
Кваліфікація - інженер-електрик по автоматизації
Спеціальність - Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії

Викладає курси: "Електрична частина станцій та підстанцій"

Асистенти


 

Ельникова

Овсяннікова Ірина Михайлівна

Асистент

Випускниця Національного технічного університету «ХПІ» (2007)

Кваліфікація - магістр з енергетичного менеджменту
Спеціальність - енергетичний менеджмент

Тема наукової роботи: Оптимізація схем і устаткування окремо розміщених житлових масивів

Федорчук С. О.

Федорчук Станіслав Олегович

К.т.н.

Асистент

Вчений секретар кафедри

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2015)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - Енергетичний менеджмент

Кандидат технічних наук (2019)
Спеціальність - електричні станції та мережі і системи, 05.14.02: галузь знань 14
Тема дисертації - Забезпечення заявлених графіків генерації відновлюваних джерел на основі концепції віртуальних електричних станцій

Коло наукових інтересів: Акумуляція, енергозбереження, відновлювальні джерела енергії, інтелектуальні мережі

Викладає курси: дистанційний курс "Вступ до спеціальності"

Аспіранти


 

Булгаков

Булгаков Олексій Віталійович

Аспірант

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2017)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - Енергетичний менеджмент

Коло наукових інтересів:  Автономне енергопостачання, енергозбереження, відновлювані джерела енергії, теплові насоси, технології пасивного будівництва, системи вентиляції опалення та кондиціонування.

Гриценко

Гриценко Владислав Віталійович

Аспірант

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2019)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - Електричні станції

Коло наукових інтересів: Моделювання та керування процесами в електричній системі при небалансі виробництва та споживання електроенергії.

Івахнов

Івахнов Андрій Віталійович

Аспірант

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2017)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність - Електричні станції

Коло наукових інтересів: Керування балансом електроенергії з використанням системи акумулювання у вузлах навантаження

Викладає курси: "Моделювання процесів в енергетиці (іноземною мовою)"

Колбаса

Колбаса Олександр Вікторович

Аспірант

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2018)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність – Електричні станції

Коло наукових інтересів: Підвищення стійкості енергосистеми зі стохастичною генерацією за рахунок використання високоманеврених електростанцій

 

Кулапін

Кулапін Олександр Валентинович

Аспірант

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2019)
Кваліфікація - інженер-електрик
Спеціальність – Енергетичний менеджмент

Коло наукових інтересів: Моделювання та керування роботою споживачів типу просьюмер

 

Симонов

Симонов Артем Андрійович

Аспірант

Випускник Національного технічного університету «ХПІ» (2012)
Кваліфікація - інженер-електрик дослідник
Спеціальність – Електричні станції

Коло наукових інтересів: Кібербезпека інформаційних та керуючих систем електричних станцій.

Викладає курси: "Електрична частина станцій та підстанцій"