Публікації

2020

Статті

 • Gorkunov B., Lvov S., Tyshschenko A., Abbasi Jabbar, Saliba Abdel Nour. Method and device for sorting thin-walled sheets of the same steel grade. 4th International conference of intelligent energy and power systems, - IEEE 2020, p. 259-262. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS51250.2020.9263174
 • Червоненко І. І., Гольдрін В. М., Збинський В. С., Бродич Р. А., Слоневський О. Г. Участь АЕС України в регулюванні частоти та потужності в об’єднаній енергосистемі: аналіз проблеми та шляхи вирішення / Ядерна та радіаційна безпека, 1(85), -2020, с. 49-55. DOI: https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).05
 • Клевцов О. Л., Симонов А. А., Трубчанінов С. О. Комп’ютерна безпека інформаційних та керуючих систем АЕС: оцінювання комп’ютерної безпеки // Ядерна та радіаційна безпека. 2020. № 4 (88). С. 69–76. DOI: https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).09
 • Mohamed Q., Lazurenko A., Miroshnyk A., Dudnikov S., Savchenko A., Trunova I. Analysis of the energy balance of the local energy supply system based on the bioenergy complex / 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 134-138. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS50319.2020.9160050.
 • Fedorchuk S., Ivakhnov A., Bulhakov O., Danylchenko D. Optimization of Storage Systems According to the Criterion of Minimizing the Cost of Electricity for Balancing Renewable Energy Sources / 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 519-525. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250155
 • Kruhol M., Lasurenko O., Vanin V. An Algebraic Model of Gas-Hydraulic Network of Mechanisms with Electric Drive in the Problem of Thermal Power Plant Auxiliaries Optimization / 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 188-192. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250085.
 • Vanin V., Lasurenko O., Kruhol M. Assesment Of Group Regulation Feasibility In Thermal Power Plant Auxiliaries Capacity Control // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.6/№8 (108), 2020, p. 45-53. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.218586
 • Klevtsov O., Symonov A., Trubchaninov S. Chapter 13. “Cyber Security Assurance in the Design, Implementation, and Operation of NPP I&C Systems” / Cyber security and safety of nuclear power plant instrumentation and control systems. Edited by Yastrebenetsky M., Kharchenko V. Hershey, IGI Global, 2020. 529 р. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3277-5.ch013
 • Klevtsov O., Symonov A., Trubchaninov S. Chapter 9. “Cyber Security Assessment of NPP I& C Systems” / Cyber security and safety of nuclear power plant instrumentation and control systems. Edited by Yastrebenetsky M., Kharchenko V. Hershey, IGI Global, 2020. 529 р. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3277-5.ch009
 • ДаниловаО.А. , ЗолотарьовД.О. , ЛисенкоЛ.І. . Аналіз доцільності впровадження технології «активний будинок» в кліматичних умовах північно-східної України // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика, надійність та енергоефективність, No 29(1354) 2019 с. 64-69
 • Гундертайло О.В., Данилова О.А., Лисенко Л. І. Реконструкція підстанції «Ювілейна» з метою підвищення надійності електропостачання споживачів Лисичанського енерговузла // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика, надійність та енергоефективність, No 29(1354) 2019 с. 52-55
 • Кулапін О. В. Підходи до визначення та стан розвитку концепцій інтелектуальних енергосистем і віртуальних електростанцій / О. В. Кулапін, К. В. Махотіло // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 29 (1354). – с. 91-96.
 • Жарков В.Я., Жарков А.В., Лазуренко О. П. Локальна електросистема розподіленої генерації з використанням приватних дахових СЕС / IV International Scientific and Practical Conference “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”/ BARCELONA 19-21 April 2020, –с. 141-148
 • Жарков В.Я., Жарков А.В., Лазуренко О. П. Енергоекономічні засоби балансування присадибних СЕС / IV International ScientificConference «SCIENTIFIC RESEARCH: The paradigm оf innovative development» Nov.27,2020,Prague, CzechRepublic, –с. 60-63

Доповіді на конференціях

 • Лисенко Л.І., Рожелюк М.М. Муніципальна дахова сонячна електростанція / XXVIII міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2020), Харків, Україна, 2020, Ч. ІI, с.69
 • Булгаков О. В., Немировський І. А. Проблема визначення повітрообміну будівлі для цілей енергетичної сертифікації / XXVIII міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2020), Харків, Україна, 2020, Ч. ІI, с.50
 • Івахнов А.В., Лазуренко О.П., Жигайлов С.О. Логіко-математична модель децентралізованої енергосистеми з консенсусним управлінням / XXVIII міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2020), Харків, Україна, 2020, Ч. ІI, с.119
 • Колбаса О.В., Червоненко І.І. Регулювання частоти та потужності в енергосистемі зі стохастичною генерацією / XXVIII міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2020), Харків, Україна, 2020, Ч. ІI, с.63

2019

Монографії

 • Артюх С. Ф. Проектирование гидроэлектростанций: учеб.-метод. пособ./ С. Ф. Артюх, Е. А. Данилова, А. П. Лазуренко, И. И. Червоненко. Харьков : ФОП Панов А.Н., 2019. 139 с.

 

Статті

 • Lazurenko O., Kruhol M., Vanin V., Tomashevskyi R. Group regulation efficiency analysis for thermal power plant auxiliaries/ Proc. of IEEE 6th International Conference on SMART Systems – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019 p. 289-293. https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764242
 • Lazurenko O., Symonov A., Klevtsov O., Trubchaninov S. / Computer Security of NPP Instrumentation and Control Systems: Computer Security Justification Documents/ Nuclear and Radiation Safety/No 4(84) (2019) https://doi.org/10.32918/nrs.2019.4(84).09
 • Makhotilo K., Chervonenko I., Saad El Masri A. H. Development of a renewable hybrid power plant with extended utilization of pumped storage unit equipment // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, No 8 (98), 2019, p. 30-37. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160531
 • Лазуренко О.П., Мороз О.М., Тимчук С.О., Мірошник О.О., Савченко О.А. Оптимізація конструктивних параметрів автотрансформаторів в схемі плавлення ожеледі з безіндуктивним контуром на повітряних лініях 6–10 кВ/ Електротехніка і електромеханіка. 2019/№3, с.59–66.
 • Gorkunov B., Tyshchenko A., Bogomaz O., Lvov S., Jabbar Abbasi. Sorting Thin-Wall Sheets Of The Same Steel Grade Various Manufacturers / The Scientific Heritage, No 42, 2019, p. 58-63.
 • Данилова О. А., Носаченко Н. М. Сучасна підстанція 500/220 КВ без постійної присутності персоналу// Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2019 р.Кременчук, КрНУ, 2019. с. 99-102.
 • Гриценко В.В., Мельников Г.І. Комп’ютерне моделювання процесів в енергосистемі при порушенні балансу виробництва та споживання електроенергії // Матеріали доповідей VII Всеукраїнського наукового семінару «Проблеми і перспективи енергозбереження в комунальному господарстві та на промислових підприємствах», 22-23 червня 2019р.- м. Луцьк: ЛНТІ. – 2019р. - с.24-27.
 • Кулапін О. В., Махотіло К. В. Моделювання смарт-мережі споживачів-просьюмерів з фотоелектричними системами // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика надійність та енергоефективність, No 14 (1339) 2019, с. 61–66.
 • Лазуренко А.П., Ванин В.А., Кругол Н.М. Математические модели систем обеспечения работы котлоагрегата ТЭС в задаче повышения его энергоэфективности/ Вісник НТУ „ХПІ”. – Харків: НТУ”ХПІ”– № 8 (1333) 2019. – Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях с. 41-48.
 • Лазуренко А.П., Колотило И.Д., Колотило В.И., Савченко А.А. О необходимости системной замены силовых трансформаторов устаревших типов в электрических сетях Украины/ Енергетика та електрифікація/2019/№2, с. 10-15.
 • Лазуренко О.П., Аніщенко М.В., Шамардіна В.М. Формування відповідальності майбутніх фахівців – найважливіша вимога професійної підготовки сучасних студентів-енергетиків/ Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2019. Т. 7. № 2., с. 90–96
 • Мельников Г.І., Шокарьов Д.А., Тищенко А.А., Данилова О.А. Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи насосного обладнання в умовах водозабору КП «Вода» м. Валки / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, вип. 204, 2019, с. 13-15.
 • Піскурьов М. Ф. Реалізація математичної моделі асинхронізованого генератора в фазних координатах в середовищі Мatlab / Н. В. Рудевіч [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Гідравлічні машини та гідроагрегати: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 66-71.
 • Федорчук С. О. Використання концепції віртуальних електричних станцій для забезпечення заявлених графіків генерації / С. О. Федорчук // Sciences of Europe. – Прага, 2019. –Том1, №39. – с. 67–70.

Доповіді на конференціях

 • Lazurenko O., Kruhol M., Vanin V., Tomashevskyi R. Group regulation efficiency analysis for thermal power plant auxiliaries/ Proc. of IEEE 6th International Conference on SMART Systems – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019 p. 289-293.
 • Moustafa T. Selim, A.P. Lazurenko, L.I. Lysenko. Designing of a large-scale ground photovoltaic plant in Esna, Egypt // Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я // Наукове видання. Тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, Ч.2 ‑ Харків 2019 ‑ с. 165.
 • Булгаков О. В. Стосовно методик розрахунків при сертифікації будівель / «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2019)» 12–15 листопада 2019 р. Україна, Харків, с. 56-57.
 • Булгаков О.В., Неміровський І.А. Вибір оптимальної товщини теплоізоляційного шару, при термомодернізації будівель що відбувається на умовах енергосервісу «Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення 2019», с. 34-35.
 • Гриценко В.В., Мельников Г.І. Комп’ютерне моделювання процесів в енергосистемі при порушенні балансу виробництва та споживання електроенергії // Матеріали доповідей VII Всеукраїнського наукового семінару «Проблеми і перспективи енергозбереження в комунальному господарстві та на промислових підприємствах», 22-23 червня 2019р.- м. Луцьк: ЛНТІ. – 2019р., 76 с. - с.24-27.
 • Гуліна К. С., Махотіло К. В. Біогазова електрична станція для тваринницького підприємства / ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. с. 190.
 • Гундертайло А.В., Данилова Е.А. Реконструкция подстанции как метод повышения надежности питания региона / ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. с. 189.
 • Данилова О. А., Носаченко Н. М. Сучасна підстанція 500/220 КВ без постійної присутності персоналу// Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2019 р.Кременчук, КрНУ, 2019. с. 99-102.
 • Кулапін О. В., Махотіло К. В. Підходи до визначення поняття Smart Grid / ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (19–22 листопада 2019 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. с. 210–211.
 • Лазуренко А.П., Кругол Н.М. Модернизация схем электроснабжения механизмов собственных нужд на ТЭЦ/Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей ХХVІІ міжнар. науково-практ. конф. MicroCAD-2019, Ч.ІІ/ за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 2017 – с. 156.
 • Лазуренко О.П., Аніщенко М.В., Шамардіна В.М. Формування відповідальності майбутніх фахівців – найважливіша вимога професійної підготовки сучасних студентів-енергетиків/ Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2019. Т. 7. № 2./ Міжнародна конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи»
 • Лазуренко О.П., Івахнов А.В.. Управління балансом потужності і частоти в енергосистемі на основі консенсусного алгоритму/ Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей ХХVІІ міжнар. науково-практ. конф. MicroCAD-2019, Ч.ІІ/ за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 2019 – с. 151.
 • Рудевіч Н. В., Піскурьов М. Ф. Розроблення віртуальної моделі асинхронізованого генератора // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019: у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – с. 170.
 • Шокарьов Д.А., Панасенко І.С. / Дослідження енергоефективності будівлі КЗ «харківська спеціалізована школа No 11» // XVІI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2019. – с. 48 – 49.
 • Шокарьов Д.А., Шокарьова Н.С. Лінгвістичні аспекти вивчення фразових дієслів при підготовці фахівців з англійської мови / ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство» // Кременчук 2019, с. 261-263.

2018

Монографії

 • Вступ до енергетичного менеджменту : навч. посіб. / Артюх С. Ф., Лазуренко О. П., Махотіло К. В., Черкашина Г. І., Веремійчук Ю. А. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 228 с.
 • Теоретические и практические аспекты строения архитектур современных тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов. (в 2-х томах.) (Том 2) Тяговые электромеханические комплексы переменного тока / Синчук И. О., Караманиц Ф. И., Дебелый В. Л., Козакевич И. А., Федотов В. А., Сменова Л. В., Омельченко А. В., Шокарев Д. А.; Коллективная монография под редакцией доктора технических наук, профессора О. Н. Синчука. – Кривой Рог: ЧП Щербатых А. В., 2018.– 184 с.

 

Статті

 • Lazurenko O. Development of the converter structure that enables power supply to traction induction motors of mine electric locomotives from different levels of voltage / O. Lazurenko, D. Shokarov, V. Chorna, O. Melnyk, H. Cherkashyna, V. Volynets, O. Antsyferova// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/8 (96), 2018, p. 57-64. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148776
 • Lazurenko O. Contribution of Small Hydropower Plants in Regulation of Electric Energy Balance in Power System/ O. Lazurenko, O. Dovgalyuk, S. Saidov// 2018 IEEE 3rd International Conference On Intelligent Energy and Power Systems/Conference Proceeding/ Kharkiv, Ukraine, p.195-201. https://doi.org/10.1109/IEPS.2018.8559584
 • Lazurenko O. The increase in efficiency of the modes power resources consumptions of the processing equipment of the enterprises of oil-processing industry / O. Lazurenko, D. Shokarov, H. Cherkashyna, V. Chorna// 2018 IEEE 3rd International Conference On Intelligent Energy and Power Systems / Conference Proceeding/ Kharkiv, Ukraine, p.116-121. https://doi.org/10.1109/IEPS.2018.8559568
 • Shokarov D. The formed autonomous source for power supply of single-phase consumers on the basis of the three-phase asynchronous generator / D. Shokarov, V. Chenchevoi, I. Zachepa, O. Chornyi, V. Ogar, and N. Zachepa // IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), September 10 - 14, 2018 Kharkiv, Ukraine. – Р. 110-115. https://doi.org/10.1109/IEPS.2018.8559522
 • Symonov A. About the problem of regulatory activity for computer security of NPP instrumentation and control systems in Ukraine / A. Symonov, A. Klevtsov // In: 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). IEEE, 2018. p. 6-11. https://doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409089
 • Tyshchenko A. Determination of optimal parameters of the pulse width modulation of the 4QS transducer for electric rolling stock / Tyshchenko A., Demydov O., Liubarskyi B., Domanskyі V., Glebova M., Iakunin D. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2018. – 5/5 (95). – p. 29-38. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143789
 • Lazurenko A. Domestic Consumers Regulators as a Way for Expansion of Opportunities for Management In Ukraine's Energy System . Cherkashyna H., Lazurenko A., Lysenko L. // Proceedings of the 2nd South East European Regional CIGRE Conference on Energy Transition and Innovations in Electricity Sector. – Kyiv, 2018. – pp. 53-56.
 • Лазуренко О.П. Застосування малих ГЕС для забезпечення резерву потужності в час пік електроенергетичної системи/ Лазуренко О.П., Довгалюк О.М., Жуков Ю.О., Саїдов Ш., Лухтура М.І.// Вісник НТУ „ХПІ”. – Харків: НТУ”ХПІ”– № 10(1286) 2018. – Серія: Енергетика: Надійність та енергоефективність, с.32-40.
 • Лазуренко О.П. Моделювання системи накопичення електроенергії як високоманевреної потужності з застосуванням в різних вузлах енергосистеми/ Лазуренко О.П., Івахнов А.В., Федорчук С.О. // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Технічні науки. – Харків: ХДТУСГ, 2018. . – Вип. 195, Тем. вип.: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. с.40-43
 • Лазуренко О.П. Оптимальне електромеханічне керування гідродинамічними системами ТЕС/ Лазуренко О.П., Ванін В.А., Кругол М.М.// Вісник Харківського державно-го технічного університету сільського господарства. Технічні науки. – Харків: ХДТУСГ, 2018. . – Вип. 195, Тем. вип.: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. с.18-20
 • Лазуренко О.П. Оцінка ефективності використання відновлювальних джерел енергії в об’єднаній енергетичній системі України/ Лазуренко О.П., Довгалюк О.М., Саїдов Ш., Яковенко І.С.// Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Технічні науки. – Харків: ХДТУСГ, 2018. . – Вип. 196, Тем. вип.: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК Ук-раїни. с.45-51
 • Немировський І.А. Енергоменеджмент, як основа забезпеки безпеки життєдіяльності / Киів: Академія безпеки життєдіяльності, 2018. с. 216-220
 • Лазуренко О.П. Системи акумулювання електроенергії, аналіз можливостей та їх поєднання для застосування в енергосистемі // Лазуренко О.П., Івахнов А.В., Федорчук С.О./ Вісник НТУ „ХПІ”. – Харків: НТУ”ХПІ”– № 10(1286) 2018. – Серія: Енергетика: Надійність та енергоефективність, с.53-60
 • Федорчук С. О. Оцінка можливості використання гідропотенціалу очисних споруд для генерації електричної енергії / С. О. Федорчук, А. М. Терещенко, О. С. Головешко. // Вісник НТУ "ХПІ" серія: Енергетика надійність та енергоефективність. – 2018. – №10. – С. 14–18.
 • Федорчук С.О. Використання систем акумуляції для балансування електричних станцій на ВДЕ/ Федорчук С.О., Немировський І.А., Івахнов А.В. // Вісник Харківського національного технічного універсітету сільского гсподарства "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження". – 2018. - №196 – С. 21-23
 • Шокарьов Д. А. Аналіз режимів роботи автономної системи електропостачання на базі асинхронної машини з фазним ротором в якості генератора / Рыков Г. Ю., Михайличенко Д.А. // Вісник НТУ «ХПІ». // Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність : — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 10 (1286) 2018. — С. 92-97

Доповіді на конференціях

 • Symonov A., Klevtsov A. About the problem of regulatory activity for computer security of NPP instrumentation and control systems in Ukraine. In: 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018)»
 • Tyshchenko A. Research of the electromagnetic method for the control rolled steel of the same grade of various manufacturer / Tyshchenko A., Gorkunov B., Lvov S., Abbasi Jabbar // Proceedings of International Conference "Intelligent energy and power systems". – Kharkiv, 2018. – P. 367-370.
 • Махотіло К.В. Біогазова електрична станція на відходах олійного виробництва / Оленич В.С., Махотіло К.В. // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –С. 100–101
 • Мельников Г.І. Потенціал використання дахових сонячних електростанцій на промислових підприємствах України / Шевцова О.О., Мельников Г.І. //ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів//«ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», с. 167.
 • Мельников Г.І.Особливості енергоаудиту систем енергопостачання великих торгівельних центрів / Гуржий О.В., Мельников Г.І. //ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів//«ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», с. 45.
 • Мельников Г.І. Методи компенсації реактивної потужності за низької якості електроенергії в системах електропостачання / Савельева А.О., Мельников Г.І. //ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів//«ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», с. 122.
 • Тищенко А.А. Электромагнитный преобразователь для бесконтакного контроля упругого момента вала / Тищенко А.А., Гокунов Б.М., Львов С.Г., Салиба Абдель Нур // Тези допов. Міжнародної н.-техн. конф-ції "Приладобудування: стан і перспективи". – Київ, 2018. – С. 155-156.
 • Федорчук С. О. Методология выбора конфигурации системы аккумуляции для резервирования возобновляемых источников энергии при условии минимизации удельной стоимости балансирования: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках”], (Суми, 5 серпня 2018 р.) / ГО «Європейська наукова платформа». - Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. – Т.1. – С 45-50 – с. 108.
 • Черкашина Г.И., Ковальов В.Д., Заковоротный А.Ю., Клочко А.А., Анцыферова О.А., Перминов Е.В. Эффективный метод повышения износостойкости зубчатых колес вследствие улучшения их демпфирующих свойств // Інформатика, управління та штучний інтелект. Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 116 с., – С. 41 – 43
 • Черкашина Г.И., Кузнецова К.І. Модернізація системи захисту електричної частини АЕС 2020 МВт // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 233 с. –С. 79
 • Черкашина Г.И., Лазуренко А.П., Анцыферова О.А., Орлова Т.А. Управление бытовыми потребителями-регуляторами // Тези вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2018)». – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 90 с. – С. 48
 • Шокарев Д. А. К вопросу нивелирования уровней напряжения питания тяговых асинхронных двигателей / Чорная В. О. Рыков Г. Ю. // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах» ЛНТУ – Луцьк 21-22 червня 2018. – С. 87–88.
 • Шокарев Д. А. Обоснование целесообразности использования асинхронного генератора с фазным ротором в автономных системах электроснабжения/ Всеукраїнської науково-технічної конференції /Рыков Г. Ю., Михайличенко Д.А.// «Енергетична безпека та нергоефективність електроенергетичних систем» – Харків : 2017. – С. 19.
 • Шокарьов Д. А. Підвищення енергоефективності гірничодобувного підприємства за рахунок вітростанцій малої та середньої потужності/ Шокарьов Д. А., Кулєшова Я. Є. //ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів//«ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ».

2017

Монографії

 • Немировский И. А. Современные источники энергии: учеб. пособ. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2017. –216 с.
 • Немировский И. А. Экономическая оценка энергосберегающих проектов : учебное пособие / И. А. Немировский, Е. М. Проскурня; НТУ «ХПИ». – Харьков: ФЛП Мезина В. В., 2017. –152 с.

 

Статті

 • Lazurenko A. Increasing the small hydropower plants efficiency in Ukraine through the application of automatic control system modes / Dovgalyuk O., Lazurenko A., Lukhtura N., Saidov S. // Proc. of 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF-2017), 17-20 Oct. 2017, P. 367-370. https://doi.org/10.1109/YSF.2017.8126649
 • Tyshchenko A. Electromagnetic Multiparameter Converter for Control of the Structure of Metal Products / Tyshchenko A., B. Gorkunov, S. Lvov, Shaiban Tamer // Proc. on International conference on modern electrical and energy systems (MEES-17), 15-17 November, 2017, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine,-2017- P. 284-287. https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248912
 • Shokarov D. The Control of the Traction Asynchronous Electric Drive of the Miner Electric Locomotive with Dual-mode Supply / D. Shokarov, I. Zachepa, N. Zachepa, V. Chorna, D. Susyk // Proc. on International conference on modern electrical and energy systems. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk. IEEE – November 15-17, 2017. – P. 52–55. https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248950
 • Shokarov D. Economic feasibility study of expediency of establischment of solar modules in the private household / D. Shokarov, V. Chorna, K. Bogodist // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 31 (1253). – С. 87-92.
 • Лазуренко О. П. Моделювання режиму роботи групи мережевих насосів при роботі ТЕЦ по тепловому графіку навантаження в літній період / О. П. Лазуренко, М. М. Кругол // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 31 (1253). – С. 46-52.
 • Лазуренко А. П. Повышение энергоэффективности работы ТЭЦ за счет снижения потребления электроэнергии на собственные нужды / А.П. Лазуренко, Г.И. Черкашина, Н.М. Кругол // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017. № 2, С. 82-90.
 • Махотило К. В. Создание эффективных энергогенерирующих узлов, объединяющих станции на возобновляемых источниках энергии / К. В. Махотило, И. И. Червоненко, В. С. Кулешов, К. В. Кулешова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ», –2017. – №1 (1223) –С. 90-95.
 • Махотіло К. В. Комплексні енергогенеруючі вузли в об’єднаній енергетичній системі / К. В. Махотіло, І. І. Червоненко, В. С. Кулєшов, К. В. Кулєшова // Енергетика: економіка, технологія, екологія, –2017. №2 –С. 115-123.
 • Тищенко А.А. Вихретоковый переменно-частоный метод определения механических напряжений / А.А.Тищенко, Б.М. Горкунов, Н.Н. Сиренко, С.Г. Львов, Аббаси Жаббар// Електротехнічні та комп'ютерні системи». –2017. – №25 (101) –С. 446-451.
 • Тищенко А.А. Экспериментальные исследования механических свойств металлических изделий бесконтактным методом / Тищенко А.А., Горкунов Б.М., С.Г. Львов, Аббаси Жаббар// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Силова електроніка та енергоефективність - Харків: НТУ "ХПІ" .- 2017. - №27 (1249). С. 432-435.
 • Федорчук С. О. Використання акумуляції енергії для оптимізації роботи відновлювальних джерел енергії // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. -№31 (1253). –С. 59 – 62.
 • Федорчук С.О. Моделювання гібридної системи генерації на відновлювальних джерелах енергії для аналізу енергопостачання споживачів / С.О. Федорчук, І.А. Немировський // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка Випуск 187, 2017, С. 48-50.
 • Чорная В. О. Тяговый электродвигатель постоянного тока для шахтных электровозов с улучшенной системой вентиляции / В. О. Чорная, Д. А. Шокарев // Вісник НТУ «ХПІ». Збірка наукових праць «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів»– Харків – №34(1256) – 2017 – С.76 – 79.
 • Червоненко И. И. Использование гибридных энергогенерирующих узлов в «умных» сетях / И. И. Червоненко, В. С. Кулешов, К. В. Кулешова // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 31 (1253). – С. 69-73.

Доповіді на конференціях

 • Федорчук С. О., Немировський І.А., Івахнов А. В., Лазуренко О.П., Моделювання розподілених енергетичних систем на базі відновлювальних джерел енергії, РЕМS-2017, С. 136-138.
 • Махотіло К. В., Червоненко І. І., Кулєшов, Кулєшова К. В. Комплексні енергогенеруючі вузли на відновлюваних джерелах енергії / IV-й Міжнародна науково-технічна, навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – РЕМS-2017», 25 по 27 квітня 2017 року, Київ.
 • Булгаков О.В. Економічне обґрунтування вибору джерел теплогенерації в бівалентних системах теплопостачання РЕМS-2017, с.19.
 • Лазуренко А.П., Кругол Н.М., Ивахнов А.В. Специфика работы механизмов собственных нужд тэц, работающей по тепловому графику нагрузки в летний период / «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2017)
 • Лазуренко А.П., Кругол Н.М., Ивахнов А.В. Повышение резервов балансирующих мощностей энергосистемы украины за счет применения электрических аккумуляторов «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2017)
 • Федорчук С.О., Немировский І.А. Оптимизация режимов работы электрических станций на возобновляемых источниках энергии с помощью резервирования мощности «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2017)
 • Тищенко А.А. Развитие теории многопараметровых электромагнитных преобразователей / Тищенко А.А., Горкунов Б.М., С.Г. Львов, Шібан Тамер // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи (МІВТС-2017), 24-25 жовтня 2017р., м. Харків, ННЦ «Інститут метрології»,-2017 - С.37-38.
 • Тищенко А.А. Електромагнітний багатопараметровий метод контролю циліндричних виробів / Тищенко А.А., Горкунов Б.М., С.Г. Львов, Шібан Тамер // Збірник тез доповідей Четвертої Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017), 31 жовтня-2 листопада 2017р., м. Вінниця, ВНТУ.-2017- С.131.
 • Tyshchenko A. Electromagnetic Multiparameter Converter for Control of the Structure of Metal Products / Tyshchenko A., B. Gorkunov, S. Lvov, Shaiban Tamer // Метеріали International Conference on Modern Electrical and Energy Systevs (MEES-17), 15-17 November, 2017, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine,-2017- P.284-287.
 • Тищенко А.А Бесконтактное измерение параметров проводящих изделий / Тищенко А.А., Горкунов Б.М., С.Г. Львов, Шибан Тамер // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: матеріали міжнарод. наук.-техн. конфер., 07-08 грудня 2017 р. – Х.: ФОП Мезіна В., 2017. – С. 147-148.
 • Федорчук С.О., Немировський І.А. Моделювання гібридної системи генерації на відновлювальних джерелах енергії для аналізу енергопостачання споживачів. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» 2, 3 листопада 2017.
 • D. Shokarov, I. Zachepa, N. Zachepa, V. Chorna, D. Susyk / The Control of the Traction Asynchronous Electric Drive of the Miner Electric Locomotive with Secure Dual-mode Supply // International conference on modern electrical and energy systems. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk. IEEE – November 15-17, 2017. – P. 52–55.
 • Шокарев Д.А., Рыков Г. Ю., Михайличенко Д.А. / Обоснование целесообразности использования асинхронного генератора с фазным ротором в автономных системах электроснабжения // Всеукраїнської науково-технічної конференції «Енергетична безпека та енергоефективність електроенергетичних систем» 6 - 8 грудня 2017 р. м. Харків, 2017.
 • Булгаков О.В. Концепція автономного енергозапезпечення котеджу / О.В. Булгаков, І.А. Немировський // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 94.
 • Горбунова Ю.О. Зниження вартості теплової енергії за рахунок впровадження комплексу енергозберігаючих заходів / Ю.О. Горбунова, І.А. Немировський // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 99.
 • Gerasymenko S.S. Analysis of prosumers action on generating companies activity at wholesale electricity market / S.S. Gerasymenko, L.I. Lysenko // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 97-98.
 • Івахнов А.В. Підвищення резервів балансуючих потужностей енергосистеми за рахунок застосування електричних акумуляторів / А.В.Івахнов, О.П.Лазуренко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 109-110.
 • Марташов Д.С. Анализ развития электрических аккумулирующих подстанций в узлах генерации на основе возобновляемых источников энергии / Д.С.Марташов, О.П.Лазуренко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 127-128.
 • Мотко М.П. Аналіз доцільності децентралізації теплопостачання багатоквартирних житлових будинків / М.П. Мотко, Л.І. Лисенко // Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 ‑ Харків, НТУ «ХПІ», 2017. ‑ С. 131-132.
 • Нікіточкіна О.О. Аналіз можливості використання сонячних ставків для локального енергопостачання в Харківській області / О.О. Нікіточкіна, Л.І. Лисенко // Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 ‑ Харків, НТУ «ХПІ», 2017. ‑ С. 133-134.
 • Діамантов О. К. Режими роботи комплексного генеруючого вузла малої потужності на відновлювальних джерелах енергії / О. К. Діамантов, І. Мутефу, К. В. Махотіло, І. І. Червоненко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 103–104.
 • Підпалько Б.О. Компенсація реактивної потужності в мережах 6 кВ за наявності частотно-регульованого електропривода / Б.О. Підпалько, Г.І. Мельников // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, Ч.2 – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С. 135.
 • Пшенична Г.Ю. Аналіз впливу якості електроенергії на втрати в розподільчих мережах / Г.Ю. Пшенична, Г.І. Черкашина // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.II ‑ Харків, НТУ «ХПІ», 2017.– С. 137-138.
 • Цецхлашвілі Т.Й. Симетруючі пристрої для мереж 6-10 кВ та особливості їх застосування / Т.Й. Цецхлашвілі, Г.І. Мельников // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.II ‑ Харків, НТУ «ХПІ», 2017.– С. 145.

2016

Статті

 • Артюх С. Ф. Определение точности моделирования системы управления обратимыми гидроагрегатами Днестровской ГАЭС/ С.Ф. Артюх, С.В. Борщов, И.И. Червоненко// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – Вип. 3. – С. 3-9.
 • Коротков А. О. Построение и моделирование энергосберегающего стенда на базе асинхронного генератора для испытаний двигателей внутреннего сгорания / А. О. Коротков, А. В. Семиков, Г. И. Мельников // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях – Харків : НТУ «ХПІ» , 2016. – № 18 (1190). – С. 39-44.
 • Коротков А. О. Исследование энергосберегающего электромеханического стенда на базе асинхронной машины для испытаний двигателей внутреннего сгорания / Г. И. Мельников, А. О. Коротков, А. В. Семиков // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Энергетика: надежность и энергоэффективность. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – № 3 (1175). – С. 66-73.
 • Лазуренко О.П. Новий підхід до класифікації електроустаткування власних потреб теплових електричних станцій / О.П. Лазуренко, М.М. Кругол // Електротехніка і електромеханіка. – №4(1). – Харків. 2016 – с. 43-47
 • Махотіло К. В. Поетапний синтез зростаючої модульної нейронної мережі для регулятора температури теплоносія на ТЕЦ / К.В. Махотіло // Вісник Вінницького політехнічного інституту. №1, 2016, с. 13-17
 • Махотило К. В. Стабилизация среднечасовой температуры обратного теплоносителя на ТЭЦ / К.В. Махотило // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит – №9, 2015 – с. 11–19
 • Федорчук С. О. Використання концепції інтелектуальних мереж в енергосистемі України / С. О. Федорчук, І. А. Неміровський // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2016, С. 26-28
 • Шокарьов Д. А. К вопросу исследования характеристик форм кривых выходного напряжения структуры инвертор напряжения – асинхронный двигатель // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Випуск 29, Кіровоград, 2016. С. 298-304
 • Шокарев Д. А., Рыков Г. Ю., Богодист К. П. Разработка мероприятий по энергосбережению в условиях ПАО «АвтоКрАЗ» // Научно-технический журнал «Электротехнические и компьютерные системы» – Одесса: ОНПУ, № 22 (98), 2016. С. 232-238

Доповіді на конференціях

 • Artyukh S.F. Reform of power engineering specialists training in higher education institutions of Ukraine / First South East European Regional CIGRÉ Conference – 07-09 June 2016, – Portoroz, Slovenia [Електронний ресурс] / Artyukh S.F., Lazurenko A.P. // –p. 42 – Режим доступу http://hro-cigre.hr/downloads/SEERC_CD/papers/academic_forum/AF-01.pdf. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
 • Лазуренко О. П. Новий підхід до класифікації електроустаткування власних потреб теплових електричних станцій / О.П. Лазуренко, М.М. Кругол // ХХІІ міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність 2016» СЕЕ2016, 05-09 вересня, Одеса
 • Пивовар Є. І. Методи підвищення енергоефективності теплопостачання муніципального комплексу / Пивовар Є. І., Лисенко Л.І. // Матеріали Х міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.II Харків, НТУ «ХПІ», 2016.– С. 186.
 • Приходько А. М., Лисенко Л.І. Методи підвищення енергоефективності муніципального комплексу. Комплексній проект. Електрична частіна / Приходько А. М., Лисенко Л.І. // Матеріали Х міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.II Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 189.
 • Пискурев М. Ф. К вопросу о вихревом электрическом поле / М. Ф. Пискурев // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №10 – Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № – НТУ «ХПІ», 2016.
 • Федорчук С. О. Використання концепції Smart grid для оптимізації режимів роботи електричних станцій / С. О. Федорчук, І. А. Неміровський // Тези доповідей ХХІV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», – Ч. 2, 2016, с. 184.
 • Федорчук С. О. Використання концепції інтелектуальних мереж в енергосистемі України / С. О. Федорчук // Тези доповідей Міжнародної конференції «Енергозбереження та енергоефективність у АПК України», – секція 1, 2016, с. 100.
 • Федорчук С. О. Використання концепції інтелектуальних мереж в енергосистемі України / С. О. Федорчук, І. А. Неміровський // Енергетика та електрифікація. – 2016. -№9. – С. 49-51.
 • Шокарев Д. А. Разработка мероприятий по энергосбережению в условиях ПАО «АвтоКрАЗ» / Международная научно-техническая конференция ЭЛТЕКС-2016 г. Одесса, 26–28 июня 2016 г.
 • Коротков А.О. Анализ энергосберегающего электромеханического стенда на базе асинхронной машины для испытания двигателей внутреннего сгорания / А.О. Коротков , Г.И. Мельников // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 109.
 • Різниченко К.М. Аналіз ефективності роботи вакуумного сонячного колектора / К.М. Різниченко, К. В. Махотіло // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 190.
 • Грезенталь А.М. Розвиток вітроенергетики в україні / А.М. Грезенталь, С.Ф.Артюх // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 93.
 • Бутко А.А. Исследование совместной работы генерирующего узла в составе ветровой и солнечной электростанции / А.А. Бутко, С.Ф. Артюх // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 155.
 • Головко О.С. Дослідження зміни величини потужності, що передається повітряними лініями з врахуванням температури проводів / О.С. Головко, В.В. Черкашина // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 158.
 • Корчинська Д.О. Способи побудови симетруючих пристроїв для систем електропостачання / Д.О. Корчинська, Г.І. Мельников // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 174.
 • Пєліванова Ю.Ю. Організація системи енергетичного менеджменту на підприємстві централізованого теплопостачання / Ю.Ю. Пєліванова, І.А. Немировський // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 185.
 • Плахотін С.О. Порівняння ефективності швидкодіючих джерел реактивної потужності / С.О. Плахотін, Г.І. Мельников // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 187.
 • Савченко М.А. Анализ развития гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций для уменьшения дефицита балансирующих мощностей в энергосистеме украины / М.А. Савченко, А.П. Лазуренко // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 192.
 • Шарко О.С. Особливості роботи ГАЕС в енергосистемі / О.С. Шарко, С.Ф. Артюх // Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 2, с. 208.
 • Лазуренко О.П. До питання регулювання електричної потужності ТЕЦ / О.П. Лазуренко, М.М. Кругол // Тези доповідей ХХІV міжнар. науково-практ. конф., Ч.ІІ/ за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 2016 – с.166.

2015

Статті

 • Artyukh S. F. Improving the energy efficiency of Pumped-storage power plants / S. F. Artyukh, V. V. Galat, V. V. Kuz’min, I. I. Chervonenko, Yu. G. Shakaryan, P. V. Sokur // Power Technology and Engineering. – 2015. – vol. 48, № 5. – Р. 396-399. https://doi.org/10.1007/s10749-015-0542-1
 • Андреев С.Ю. Когенерація в муніципальній енергетиці / С.Ю. Андреев, В.А. Маляренко, І.В. Темнохуд, І.А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит: №2, 2015, С. 15-24.
 • Артюх С.Ф. Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання / С.Ф. Артюх, І.І. Червоненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – 2015 – № 3. – С. 86-90.
 • Артюх С. Ф. Предпосылки к созданию энергогенерирующих узлов гибридного типа на базе возобновляемых источников энергии / С. Ф. Артюх, К. В. Махотило, К. В. Сапельников // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» No1(17), 2015, С. 13–16.
 • Коротков А.О., Регулировка баланса реактивной мощности солнечными электростанциями с инверторным присоединением / А.О. Коротков // Материалы 3 международного молодёжного форума «Интелектуальные энергосистемы» Томск – 2015. – №3 С. 131-135.
 • Немировский И.А. Система испарительного охлаждения – путь к энергоэффективности / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. №7, 2014, С. 12-14.
 • Черкашина Г.И. Симметрирование режимов работы системы электроснабжения бытового сектора / Г.И. Черкашина // Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит.: –Харків : 2015. – №4. – С. 28-33.
 • Черкашина Г.І. Вирівнювання графіку електричного навантаження у побутовому секторі / Г.І. Черкашина // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Methodology of modern research (21-22 march, 2015) Abu Dhabi». – Dubai.: Rost Publishing, 2015. P. 24-32.
 • Червоненко И. И. Исследование динамических свойств системы управления обратимых гидроагрегатов, работающих с переменной частотой вращения / И. И. Червоненко // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків. – 2015. – № 3/2 (75). – С. 60-65.

Доповіді на конференціях

 • Артюх С. Ф. Контроль дымовых газов энергетических производств с использованием статических моделей // Збірка наук.статей 7-ої науково-метод.конференції НТУ «ХПІ» та метод.конференції EAS “ Безпека людини в сучасних умовах» 3-4 грудня 2015 р., Харків.
 • Коротков О. О. Анализ энергосберегающего электромеханического стенда на базе асинхронной машины для испытания двигателей внутреннего сгорания» // Міжнародна науково-технічна конференція «MicroCAD 2015» 14-15 квітня, 2015 р. м. Харків.
 • Коротков А. О. Регулировка баланса реактивной мощности солнечными электростанциями с инверторным присоединением // 3-й Международный молодежный форум «Интелектуальные энергосистемы» 28 вересня, 2015 р. г. Томск, РФ.
 • Азизов А.М. Роль гидроаккумулирующей электростанции в современных энергосистемах / А.М. Азизов, С.Ф. Артюх, // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 122.
 • Алькуатова А.О. Когенераційна установка для ТЕЦ-4 м. Харкова / А.О. Алькуатова, І.А. Немировський // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 123/ // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 122.
 • Береснєва Ю.А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку хвильової гидроенергетики / Ю.А. Береснєва, С.Ф. Артюх // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 124.
 • Бобешко А.Г. Сравнение устройств для уменьшения колебаний напряжения в электрических сетях / А.Г. Бобешко, Г.И. Мельников // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 125-126.
 • Герасименко А.О. Аналіз економічної ефективності використання електронагріву в системах центральних теплових мереж / А.О. Герасименко, І.А. Немировський // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 130.
 • Каспрук Б.М. Сучасний стан та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні та Світі / Б.М. Каспрук, С.Ф. Артюх // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 132.
 • Кокоровець І.С. Відключення окремих силових фільтрів вищих гармонік та їх вплив на якість електроенергії / І.С. Кокоровець, Г.І. Мельников // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 133.
 • Колеcников Д.Д. Расширение возможностей маневрирования на электрических станциях для уменьшения дефицита балансирующих мощностей в энергосистеме / Д.Д. Колеcников, А.П. Лазуренко // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 134.
 • Коротких М.С. Методи та засоби регулювання напруги в електричних системах України / М.С. Коротких, С.Ф. Артюх // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 135.
 • Кошелева О.В. Енергоефективна система теплопостачання 23-поверхового офісно-житлового комплексу/ О.В. Кошелева, Л.І. Лисенко // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 138
 • Кругол М.М. Підвищення енергоефективності схем електропостачання в системах власних потреб теплових електричних станцій / Кругол М.М., Лазуренко О.П. // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 141–142.
 • Попова І.І. Антифільтрація при застосуванні силових фільтрів вищих гармонік та засоби боротьби з нею / І.І. Попова, Г.І. Мельников // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 147.
 • Сербовець В.О. Енергоефективна система електропостачання 23-поверхового офісно-житлового комплексу / В.О. Сербовець, Л.І. Лисенко // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 154.
 • Цап К.Г. Когенераційна установка для водогрійної котельноїв Харківських теплових мережах / К.Г. Цап, І.А. Немировський // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 158.
 • Чепурна М.М. Удосконалення систем керування споживачами-регуляторами з метою регулювання графіків навантаження енергосистем / М.М. Чепурна, Г.І. Мельников // Матеріали IХ міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів, Ч.III ‑ Харків, НТУ «ХПІ». ‑ С. 159.

2014

Монографії

 • Мінченко А. А., Богатирьов І. М., Лазуренко О. П. Теорія надійності в задачах електроенергетичних систем: навч. посіб. / Харків: В-во "Підручник НТУ "ХПІ", 2014. –152 с.
 • Косатый Д. М., Кудрявцев И. Н., Махотило К. В. Фотоэлектрические системы. Учебное пособие. Х.: НТМТ, – 2014. – 399 с.

Статті

 • Артюх С. Ф., Лазуренко А. П., Черкашина Г. И. Технико-экономический эффект от выравнивания графика электрической нагрузки за счет бытовых потребителей-регуляторов // Материалы международной научно-практической конференции «Современные научные достижения и их практическое применение (20-22 октября, 2014)». –К.: Знання України, 2014. – 131 [1] с.: іл., табл. – с. 7-15
 • Артюх С. Ф., Любимова Н.А. Оценка параметров случайных процессов загрязнения окружающей среды энергетическими предприятиями // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наук. праць. Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. -Х.: НТУ «ХПІ».-2014.-№24 (1067). с. 11-16.
 • Артюх С.Ф. и др. Повышение энергоэффективности гидроаккумулирующих электростанций / Галат В.В., Кузьмин В.В., Червоненко И.И., Шакарян Ю.Г., Сокур П.В // Электрические станции – М.– 2014 –№8 –с. 33-37
 • Артюх С.Ф., Литкина М.А. Совершенствование текущего контроля усвоения учебного материала на лекционных занятиях, как предпосылка повышения эффективности учеб-ного процесса // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: Зб. наук. праць. Ін-т пед. освіти дорослих НАПН України. –К. Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014. –вип. 1(8). –с. 295-300
 • Артюх С.Ф., Червоненко І.І. Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективностів використання гідроагрегатів при роботі зі зміною частотою обертання// Енергетика, економіка, технології, екологія №2. – К. НТУУ «КПІ». – 2014 р., с. 7-10
 • Богатырев И. Н., Доценко В. И., Пличко А. В. Модернизация измерительного комплекса КДЗ-1У / Вісник НТУ «ХПІ». 2014. №50 (1092). с. 37-40
 • Коротков А.О., Мельников Г.И. Анализ энергосберегающих электромеханических стендов для испытания двигателей внутреннего сгорания // Вісник кафедри “Електротехніка” за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2014, с. 14–16.
 • Коротков А.О., Мельников Г.И. Семиков А.В. Исследование энергосберегающего электромеханического стенда на базе машины постоянного тока для испытаний двигателей внутреннего сгорания // Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – №56 – с. 106-117
 • Коротков А.О., Мельников Г.И. Способы построения энергосберегающих электромеханических стендов для испытания двигателей внутреннего сгорания// - Вісник НТУ «ХПІ» Серія: Енергетика, надійність та енергоефективність. – Х. : НТУ «ХПІ». 2014 - №24 (1067) – с. 56-62
 • Лазуренко А.П., Артюх С.Ф., Сапельникова Т.С. Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях // Ядерна та радіоційна безпека. –Київ, –2014, – №1(61) – с. 62-64
 • Лазуренко О.П., Артюх С.Ф. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України // Вища школа – Київ. –2014. – № 3/4. – с. 100-107
 • Лазуренко А. П. Использование группового регулирования механизмами собственных нужд ТЭЦ для повышения КПД в летний период / А. П. Лазуренко, Н. М. Кругол // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Енергетика: надійність та енергоефективність. - 2014. - № 56. - С. 78-82.
 • Лазуренко О.П., Махотіло К.В., Черкашина Г.І. Щодо визначення плати побутовим споживачам-регуляторам за надання послуг «системного регулювання» // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Science and Education – Our Future (November 24-26, 2014) Abu Dhabi». – Dubai.: Rost Publishing, 2014. p. 24–32.
 • Лазуренко О.П., Черкашина Г.І. Щодо визначення вартості електричної енергії для побутових споживачів//Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014. – №24(1067). – 146 с., с. 50–55
 • Лазуренко О.П., Черкашина Г.І. Щодо визначення об’єму робочого баку електричного водонагрівача ємнісного типу // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 59 (1067). – с. 88–95.
 • Лисенко Л. І., Логачова Д. О., Рудь А. І. Порівняльний аналіз енергоефективних рішень щодо енергопостачання медичного комплексу // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійность та енергоефективність. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 59 (1067). – с. 88–95.
 • Махотило К. В., Сергеев С. А., Таран Ю. В. Алгоритм корректировки эталонной модели суточного электропотребления жилых массивов различной застройки // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Science and Education – Our Future» (November 24-26, 2014) Abu Dhabi. – Dubai.: Rost Publishing, 2014. p. 32-42
 • Махотіло К. В., Косатий Д. М. Експериментальна оцінка впливу хмарності на коливання потужності фотоелектричної системи // Энергосбережение. Энергетика. Энерго-аудит – №12 , 2014 – с. 47–53
 • Немировский И. А. О результатах обследования предприятий теплоснабжения (Часть 1.) // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014 –№1 – с. 11–17
 • Немировский И. А. О результатах обследования предприятий теплоснабжения. Потери на этапах преобразования топлива в теплоэнергию (Часть 2. 3.) // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. №2 – с. 18–26
 • Овсянникова И. М. Гелиоколлектор горячего водоснабжения и вентиляции / Овсянникова И.М., Немировський І.А., Ганжа А.Н. // «Вестник НТУ «ХПИ». Серия «Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование» – 2014 – №13 – с. 103-107

Доповіді на конференціях

 • Артюх С.Ф., Любимова Н.А Оценка потока случайных выбросов дымовых газов теплоэлектростанций// Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”, –ч.ІІІ. с.330
 • Пискурев М.Ф. О роли сердечника в силовом трансформаторе // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”, – ч.1, 2014, с. 246
 • Овсянникова І.М. Сумісна установка гарячого водопостачання і рекуперації / Овсянникова І.М. // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”, – ч.1, 2014, с. 241
 • Овсянникова И.М. Енергозберігаючи технології в геліосистемах гарячого водопостачання / Овсянникова И.М. // Физико-технические проблемы энергетики и пути их решения 2014 (ФТПЭПР-2014); Материалы научно-технической конференции, 25-26 июня 2014 г., Харьков. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, с. 33.
 • Коротков А.О., Мельников Г.И. Генерация электроэнергии во время испытаний двигпателей внутреннего сгорания. Тези доповідей ХХII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD, Ч.II (15-17 жовтня 2014 р, Харків) за ред. проф. Товажнянського Л.Л.-Харків, НТУ «ХПІ». –с. 220.
 • Червоненко І.І. Система автоматичного підтримання оптимального ККД гідроагрегатів, що працюють зі змінною частотою обертання // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”, ч.ІІІ, с 255
 • Авилов М. Ю., Артюх С. Ф. Исследование режимов комплексного генерирующего узларегулятора на базе возобновляемых источников энергии // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 4
 • Апанасенко И. Н., Данилова Е.А. Исследование работы АЭС с жидкосолевым реактором 1000 МВт // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 5
 • Арсланалієв А.М., Немировский І.А., Порівняння методів розрахунку економічної оцінки енергозберігаючих заходів // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 6
 • Козуб Т. П., Лазуренко О. П., Перспективи впровадження нової моделі ринку електричної енергії // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 7
 • Кравченко І.В., Мельников Г.И. Порівняльний аналіз засобів генерації електроенергії, що застосовуються в стендах для проведення випробувань енергетичного обладнання // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 8
 • Красій І. Є., Немировський І. А. Система заходів із зниження енергетичного навантаження будівель// VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 9
 • Красюк К. Л., Мельников Г. И. Моделирование работы симметрирующего устройства на основе конденсаторных батарей// VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 10
 • Логачова Д.О., Лисенко Л.І. Аналіз енергозберігаючих рішень щодо теплопостачання медичного комплексу. частина 1// VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 11
 • Миронова А.В., Махотило К. В. Експериментальне дослідження роботи автономної фотоелектричної системи // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 12
 • Нікітін Д. М., Артюх С. Ф. Застосування акумуляторнихбатарей всистемах власних потребна сучасних електричних станціях // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 13
 • Ошурко С. С., Данилова Е. А. Анализ работы АЭС с водо-водяным энергетическим реактором со сверхкритическим давленим // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 14
 • Пащенко А. В., Артюх С. Ф. Біоенергетика.Її перспектива та шляхи розвитку// VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 15
 • Рудь А. І., Лисенко Л. І. Порівняльній аналіз енергозберігаючихсистем енергопостачання медичного комплексу // VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 16
 • Трофімов М. В., Артюх С. Ф. Дослідження внутрішньої стійкості генеруючого вузла енергосистемиз різнорідними електричними станціями// VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 17
 • Хомич О.В., Лазуренко О.П. Аналіз впливу моделей енергоринку на тарифо-утворення// VIІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст]: матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 –Харків : НТУ «ХПІ», 2014, с. 20.
 

2013

Монографії

 • Артюх С. Ф. Научные принципы энергосбережения в тепловой и атомной энергетике / С. Ф. Артюх, Г. И. Канюк, А. Ю. Мизеря, Е. В. Лаптинова, В. Е. Мельников / Харьков, издательство «Точка», 2013. –140 с.

 

Статті

 • Артюх С.Ф., Червоненко І.І. Шахтні ГАЕС і шляхи підвищення ефективності їх роботи // Вісник НУВГП. – Рівно: НУВГП, 2013. – №2 (62), с. 284–290.
 • Лисенко Л. І., Махотіло К. В., Косатий Д. М. Фактори впливу на ефективність сонячних колекторів та фотоелектричних панелей в Харківській області // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №59 (1032). – с. 101–111.
 • Козлова Д. М., Лисенко Л. І. Підвищення ефективності теплопостачання спортивного комплексу НТУ «ХПІ» // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – №59 (1032). – с. 88–95.
 • Пискурьов М. Ф., Рудевіч Н В. Розрахунок вихідних параметрів математичної моделі синхронного генератора в фазних координатах // Наукові праці ДонНТУ. –Донецьк: ДонНТУ, 2013. –№1 (14). – с. 241–243

 

Доповіді на конференціях

 • Овсянникова І.М. Формування тарифу на теплову енергію для кінцевого споживача відносно ціни на енергоносії. // Тези доповідей ХХІ міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я, 2013 НТУ «ХПІ»
 • Овсянникова І.М. Прогноз можливого підвищення цін на послуги теплопостачання. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Енергозберігаючі технології тепло-газопостачання, будівництва та муніципальної інфраструктури», 2013 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова.
 • Артюх С.Ф., Червоненко І.І. Система регулювання оптимального ККД гідроагрегатів, що працюють зі змінними напорами / Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» 22-24 жовтня 2013 р м. Вінниця.
 • Артюх С.Ф., Червоненко І.І. Шахтні ГАЕС і шляхи підвищення ефективності їх роботи / Міжнародній науково-практичній конверенції гідроенергетиків «Світові тенденції та перспективи розвитку гідроенергетики України» 14-15 березня 2013 р. м. Рівно.
 • Артюх С.Ф., Литкина М. А. Системы автоматического контроля усвоения учебного материала в процессе проведения аудиторных занятий и корректировки качества их проведения / Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення»7-8 листопада 2013 р. Х.: ХНАДУ.
 • Артюх С. Ф., Любимова Н. А. Задачи функционального контроля в экологическом мониторинге энергетических предприятий / Матеріали 5-ї Міжнародної конференції «Безпека людини в сучасних умовах». -Харків, НТУ»ХПІ», 2013.
 • Лазуренко О.П., Черкашина Г.І., Кругол М.М. Система управління електроспоживанням багатоповерхового житлового будинку// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (29-31 травня 2013 р, Харків) за ред. проф. Товажнянського Л.Л. -Харків, НТУ «ХПІ». -с. 210.
 • Лазуренко А.П., Черкашина Г.И. Тарифы для бытовых потребителей с учетом возможностей управления нагрузкой // Материалы всероссийской научно-технической конференции «Современная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы» 18–12 декабря 2013.
 • Коротков А.О., Мельников Г.И. Рекуперация энергии во время испытаний двигателей внутреннего сгорания// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (29-31 травня 2013 р, Харків) за ред. проф. Товажнянського Л.Л.-Харків, НТУ «ХПІ». -с. 204.
 • Пискурев М. Ф. К вопросу об электромагнитной индукции // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (29-31 травня 2013 р, Харків) за ред. проф. Товажнянського Л.Л.-Харків, НТУ «ХПІ». -с. 227.
 • Лысенко Л.И. Пример решения проблемы энергосбережения в муниципальном секторе // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (29-31 травня 2013 р, Харків) за ред. проф.Товажнянського Л.Л.-Харків, НТУ «ХПІ». -с.213.
 

2012

Монографії

 • Артюх С.Ф., Канюк Г.І., Попов М.А., Близниченко О.М., Мезеря А.Ю. Эффективное энергосберегающее управление электрогидравлическими следящими системами. Харьков, 2012
 • Лазуренко О.П., Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Жаркін А.Ф. та ін.. Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії. Монографія – Харків: ПП "Ранок-НТ", 2012.- 516с.

Статті

 • Артюх С.Ф, Канюк Г.И. Математическая модель электрогидравлической системы автоматического регулирования производительности турбокомпрессорного агрегата. Вісник Національного технічного університету „ХПІ” 43'2011. с. 123-137
 • Артюх С.Ф, Урманов О.Б. Статистический анализ отказов электрооборудования на гидроэлектростанциях каскада Киевской ГЭС – ГАЭС. Вісник Національного технічного університету „ХПІ” 41'2011. с. 3 – 7
 • Артюх С.Ф, Червоненко І.І. Шахтні гідроакумулюючі електростанції з підвищеною ефективністю роботи гідроагрегатів. Вісник Національного технічного університету „ХПІ” 23'2012. с. 3 – 9
 • Артюх С.Ф, Гірявець С.С. Покращення показників електророенергії в енергоблоках ГАЕС які включають гідроагрегати, шо працюють з несинхронною частотою обертання. Вісник Національного технічного університету „ХПІ” 23'2012. с. 10 – 16
 • Махотіло К. В., Косатий Д. М. Експериментальна оцінка ефективності сонячних колекторів // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит – №12 , 2012 – с. 43-48
 • Артюх С. Один із шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа. – 2012. - № 11. – С. 44-48
 • Артюх С. Ф. Проблема підготовки офіцерів внутрішніх військ у сфері прийняття управлінських рішень/С. Ф. Артюх, О. Д. Каверін // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія.. -Х., 2012,N № 2.-С.115-123
 • Артюх С.Ф, Каверін О.М. Проблема підготовки офіцерів внутрішніх військ у сфері прийняття управлінських рішень. Теорія і практика управління соціальними системами//Щоквартальний науково-практичний журнал.-Харків: НТУ «ХПІ», 2012.-№2. с. 115-123
 • Неміровський І. А. Энергоэффективность систем теплоснабжения // «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит» №8 2012, с. 25-29

Доповіді на конференціях

 • Махотіло К. В. Иерархическое управление качеством теплоснабжения от ТЭЦ // ХХ Міжнародна науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»: тези доповідей, 15-17 травня 2012 р, Харків. –Ч.2. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. –с. 219
 • Артюх С.Ф., Лазуренко О.П. Повышение эффективности работы нетрадиционных электростанций путем объединения их в энергокомплексе // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоровя:Тези доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конфе-ренції, Ч.ІІ (15-17 травня2012 р., Харків)/за ред. проф. Товажнянського Л.Л.-Харків, НТУ «ХПІ».- с. 324
 • Черкашина Г. І. Модель фильтра симметричных составляющих в системе MATLAB//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (15-17 травня 2012 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 324с., с. 215

2011

Монографії

 • Маляренко В. А., Немировський І. А. Енергозбереження та енергетичний аудит. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – с.341

Статті

 • Кизилов В. У., Лазуренко О.П., Рудевич Н.В. Повышение точности оперативних измерений параметров переменного тока // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 3. – Тем. вип.: Енергетика:надійність та енергоефективність.
 • Лазуренко О.П., Черкашина Г.І. Автоматическая система управления электроснабжением жилых домов. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей ХІХ міжнар. науково-практ. конф., Ч.ІІ/ за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ "ХПІ". – 2011- 312 с.
 • Лазуренко О.П., Черкашина Г.И. Нечеткая модель управления электропотреблением жилого дома // V Всероссийская научная конференция "Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB" 11–13.05.11 года НТУ "ХПИ", Харьков, Украина
 • Лазуренко О.П., Махотіло К.В., Гончарова К.Є. Повышение технико-экономических показателей работы Харьковской ТЭЦ-5 путем модернизации и реконструкции основных фондов. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей ХІХ міжнар. науково-практ. конф., Ч.ІІ / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ "ХПІ". – 2011 . – 312 с.
 • Артюх С. Ф., Лазуренко О.П. Виховання професійних і спеціальних психофізичних якостей у майбутніх інженерів – запорука зниження ризику техногенних катастроф // Вища школа. №3, 2011, с. 85-90
 • Артюх С.Ф. Новый курс. Основы энергетической и экологической безопасности и ответственности специалиста // Інформаційні технології, наука, техніка, технологія, освіта, здоровя. Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції – ч. ІІ. – Харків, НТУ ХПІ, 01-03 червня, 2011 р. – стор. 312
 • Махотило К. В. Диплоидный генетический алгоритм со смертностью // Международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики". – 2011, № 3, с. 138–150
 • Makhotilo K. V. Diploid Genetic Algorithm with Mortality // Journal of Automation and Information Sciences, – 2011, Vol. 43, No 6, p. 60–73
 • Немировський І.А., Потоцька К.І. Дослідження потенціалу фотоелектричного модуля для систем автономного енергопостачання // Зб. доповідей. Сучасні проблеми холодильної техніки і технології, 7-а міжнародна конференція, с.106-113, Одеса, 2011
 • Немировський І.А. Переработка ТБО // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – №6,8. – 2011. – 13с
 • Немировський І.А. Энергоменеджмент – основа эффективности экономики Украины // Энергосбережние. Энергетика. Энергоаудит. – №10. – 2011. – 5с
 • Немировський І.А. Энергоаудит в бюджетной сфере // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит – №10 , 2011 – с.62-67
 • Немировський І.А, Юрін Н.Ю. Методи утилізації твердих побутових відходів // Вестник НТУ "ХПИ". 3, 2011, с.107-113

Доповіді на конференціях

 • Мельников Г.И., Коротков А.О. Влияние дугових сталеплавильних печей на качество электрической энергии // V Університетська наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ" (23-25 березня 2011 р.): тези доповідей. – Ч.3. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011
 • Мельников Г.И., Сычёва Н.А. Новые средства, применяемые для снижения несинусоидальности в системах электроснабжения // V Університетська наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ" (23-25 березня 2011 р.): тези доповідей. – Ч.3. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011
 • Данилова О.А., Біденко В.О. Аналіз проектних рішень АЕС нового покоління // V Університетська НПК магістрів НТУ “ХПІ", 2011
 • Лисенко Л.І., Чернова Н.К. Аналіз деяких технічних рішень щодо підвищення енергоефективності багатоповерхових житлових будинків // Тези доп. V Університ. наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – Ч.3.

2010

Монографії

 • Андреев Г.Я., Артюх С.Ф., Еремина Е.А., Онуфриева Е.Н., Рибальченко Е.Н. ТОВ "Оберіг" Монографія, 2010

 

Статті та доповіді

 • Лазуренко А.П., Черкашина Г.И. Анализ характеристик электропотребления жилого дома"/ А.П. Лазуренко, Г.И. Черкашина // Вестн. НТУ "ХПИ". Сборник научных трудов. Тематический выпуск: Энергетика: надежность и энергоэффективность. – Харьков: НТУ "ХПИ" - №1. – 2010. – 182 с.
 • Махотіло К. В. Диплоидный генетический алгоритм со смертностью для синтеза нейросетевых моделей и регуляторов // 17 Міжн. конф. з автоматичного управління "Автоматика-2010", Харків 27-29 вересня, 2010 р. Тези доповідей. Том 1. – Харків: ХНУ-РЕ, 2010, с. 134–136.
 • Піскурьов М.Ф. К вопросу исследования режимов работы асинхронных генераторов в автономном режиме // Материалы XVI международной научно-практической конференции НТУ "ХПИ", 2010
 • Гайдай О.О., Лисенко Л.І. Анализ методов распределения комплексных затрат в комбинированном цикле ТЭЦ // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - № 1, сс.70-76.

Доповіді на конференціях

 • Мельников Г.І., Прохоренко Ю.В. Совершенствование системи енергетического менеджмента на предприятии // ІV Університетська наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ" (23-25 бере-зня 2010 р.): тези доповідей. – Ч.3. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010
 • Мироненко Т. В., Махотило К. В. Разработка схемы теплоаккумулирующей установки на базе мазутных баков ТЭЦ // ІV Університетська наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ" (23-25 березня 2010 р.): тези доповідей. – Ч.3. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – с. 24-26.
 • Ферлий Р. В., Махотило К. В. Оценка возможности использования мазутного хозяйства ТЭЦ для аккумулирования тепла в системе централизованного теплоснабжения // ІV Університетська наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ" (23-25 березня 2010 р.): тези доповідей. – Ч.3. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. –с. 51-53.
 • Данилова О.А., Виродов С.П. Обзор разрабатываемых проектов атомных реакторов четвертого поколения // ІV Університетська НПК магістрів НТУ “ХПІ", 2010

2009

Монографії

 • Артюх С.Ф., Сапельнікова Т.С. Короткий російсько-український термінологічний словник для енергетиків, ТОВ "Оберіг", 2009

Статті

 • Лазуренко О.П., Черкашина Г.І. Определение потенциального экономического эффекта от выравнивания графика электрической нагрузки ОЭС Украины // Світлотехніка та електроенергетика. – Харьков, 2009, – №1(17)
 • Шаповалов О. В., Сергеев С. А. Махотило К. В. Система аналитической поддержки принятия управленческих решений менеджментом Харьковской ТЭЦ-5 // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта. Материалы междун. научн. конф. Т.3. Херсон: ХНТУ, 2009.
 • Махотило К. В., Вороненко Д. И. Категориальное прогнозирование связного энергопотребления в коммунально-бытовом секторе // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2009, № 3/6(39), сс. 37–41
 • Махотило К. В., Вороненко Д. И. Методы прогнозирования электропотребления жилых массивов на основе нейросетевых информационных технологий // Науковий вісник Чернівецького університету, 2009, Випуск 479. Комп’ютерні системи та компоненти, с. 88–97
 • Данилова Е.А., Малимоненко Д.В. Работа энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 в маневренном режиме при минимальном борном регелировании // Вісник НТУ “ХПІ", 2009.
 • Богатирьов І. М. Модернизация компактного трассоискателя заземляющих устройств энергообъектов // Вісник НТУ "ХПІ", №11, 2009

Доповіді на конференціях

 • Лисенко Л.І., Погорєлова Ю.Г. Дослідження можливостей енергозбереження при теплопостачанні житлового комплексу // Тези доп. III Університ. наук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – Ч.3.
 • Лисенко Л.І., Гайдай О.О., Пример сравнительного анализа механизмов ценообразования для ТЭЦ // Тези доп. IV Університ. на-ук.-практ. студ. конф. магістрантів НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – Ч.3
 • Піскурьов М.Ф. Определение параметров асинхронного режима // Материалы XV международной научно-практической конференции НТУ "ХПИ", 2009