Патенти

2019

  • Патент України на корисну модель №108869, МПК Н 02 J 3/00 Спосіб електропостачання побутових споживачів / Лазуренко О.П., Черкашина Г.І.; патентовласник НТУ «ХПІ». – № u 2015 03697 / заявл. 20.04.2015; опубл. 10.08.2016, Бюл. №15

2016

  • Патент України на корисну модель №108869, МПК Н 02 J 3/00 Спосіб електропостачання побутових споживачів / Лазуренко О.П., Черкашина Г.І.; патентовласник НТУ «ХПІ». – № u 2015 03697 / заявл. 20.04.2015; опубл. 10.08.2016, Бюл. №15

2015

  • Патент України на корисну модель №100101. Термосифон-термопара / Неміровський І. А., Герасименко А.О. – № u201500186 / заявл. 12.01.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. №13.

2014

  • Патент України на винахід №106823, МПК Е02В 9/00. Шахтна гідроакумулююча електростанція / Артюх С.Ф., Болюх В.Ф., Махотіло К.В., Червоненко І.І.; патентовласник НТУ «ХПІ». – № а201302915 / заявл. 11.03.2013; опубл. 10.10.2014, Бюл. №19.

2013

  • Патент України на корисну модель №80391, МПК F24F12/00. Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції / Немировський І.А., Овсянникова І.М.; патентовласник НТУ «ХПІ». – № U201214009 / заявл. 10.12.2012; опубл. 27.05.2013, Бюл. №10.

2010

  • Патент України на корисну модель №52142 UA, (51)МПК (2009) Н02J 13/00. «Пристрій керування електричним навантаженням». / Лазуренко О.П., Черкашина Г.І. ; заявник та власник НТУ «ХПІ». – № U201003239 / заявл. 22.03.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.