Кафедра електричних станцій НТУ "ХПІ"

Кафедра електричних станцій

Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Події

Вітаємо команду НТУ «ХПІ» – призерів 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту 2019 !!!

2 місце:

Дзига Юрій (Е-55)

3 командне місце:

Дзига Юрій (Е-55)
Матвєєв Володимир (Е-55)

Події

На базі кафедри електричних станцій НТУ "ХПІ" створено Комісію з атестації осіб, що мають намір проводити енергетичну сертифікацію будівель та споруд.

Узнати детальніше...

Події

22 листопада 2018 відбулось офіційне відкриття «Кафедри Академії ДТЕК».

В рамках заходу були презентовані енергогенеруючі підприємства компанії ДТЕК, представлена  стипендіальна програма ДТЕК та здійснено попередній відбір студентів в «Групу ДТЕК».

Студенти «Групи ДТЕК» отримуватимуть від компанії додаткову персональну стипендію і проходитимуть додаткове виробниче навчання. Воно включає роботу над навчальними планами на підприємствах, практичні заняття, спецкурси, семінари, самопідготовку за матеріалами компанії, а також відкриті уроки на базі Академії ДТЕК, зустрічі з керівниками компанії та виробничих підприємств. Студенти «Групи ДТЕК» виконуватимуть дипломні проекти на теми, актуальні для компанії ДТЕК.

Для участі у відборі студентів в «Групу ДТЕК» на наступний рік слід заповнити на кафедрі анкету.

Про кафедру

Кафедра електричних станцій НТУ «ХПІ» готує фахівців в області електроенергетики з 1930 р. Її засновниками були видатні діячі вищої школи, відомі вчені – П. П. Копняєв і А. Л. Матвеєв, що на довгі роки сформували принципи фундаментальної та практичної підготовки інженерів-електриків.

Вже майже століття кафедра залишається одним з головних центрів підготовки кадрів для енергетичних підприємств. Можна впевнено сказати, що в нашій країні немає такої електростанції або дослідницького інституту енергетичного профілю, у яких не працювали б наші випускники. Працюють вони й у багатьох інших країнах світу.

Сьогодні на кафедрі ведеться підготовка бакалаврів, магістрів і аспірантів як в галузі електричних станцій, так і в галузі енергетичного менеджменту.

Своє майбутнє кафедра бачить у тісній інтеграції освітнього процесу і прикладних наукових досліджень. Розвивається лабораторна база з використанням комп'ютерної техніки й сучасного електротехнічного обладнання провідних світових виробників. Проводиться підвищення кваліфікації діючих фахівців. Вченими кафедри виконуються національні й міжнародні науково-дослідні проекти.

Але найголовніше,  наші випускники завжди залишаються затребуваними в сфері енергетики.

Спеціалізації

Image

На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за двома спеціалізаціями спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

141.01 - Електричні станції

Класична спеціалізація, яка дозволяє випускнику працювати на електричній станції, в профільному проектному інституті або в службі головного енергетика будь-якого підприємства

141.05 - Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології 

Актуальна і сучасна спеціалізація,  яка дозволяє випускнику працювати в енергосервісних компаніях, в відділах енергопостачання та енергоменеджмента промислових та комунальних підприємств, в державних інспекціях та місцевих установах, що займаються підвищенням енергоефективності та використанням відновлюваних джерел енергії

 

Ми ВЧИМО і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ!

Наукова робота

На кафедрі "Електричні станції" створена і розвивається наукова школа "Енергоефективність та енергозбереження при виробництві, розподілі та споживанні енергії". Представниками наукової школи захищено 4 кандидатських дисертації. Ведеться підготовка 5 аспірантів.  Успіхи наукової діяльності кафедри відбивають профіль кафедри в Google Академії та рейтинг кафедри серед інших український наукових колективів.

Працевлаштування випускників

Випускників нашої кафедри охоче приймають на роботу різні підприємства та установи енергетичного профілю. В останні роки найбільша кількість випускників працевлаштувалась на наступних підприємствах: