НАКАЗИ/Теми дипломних проектів і робіт

2020/21 н.р.

Бакалаври

 Е-117а  Е-117б  Е-118са наказ № від 

Магістри 

 Е-М 119а  Е-М 119б наказ №1875 СТ від 29.09.20

 Е-М 119іб наказ №1923 СТ від 02.10.20

 Е-М 119за  Е-М 119зб наказ №1876 СТ від 29.09.20

 Е-Н 119а наказ № від 

 

2019/20 н.р.

Бакалаври  Е-116а  Е-116б  Е-117са  Е-116іа  Е-116іб

2018/19 н.р.: 

Бакалаври Бакалаври-прискор. Магістри-науковці   Магістри  Магістри-заочники

2017/18 н.р.:

Бакалаври   Спеціалісти   Магістри

2016/17 н.р.:

Бакалаври   Спеціалісти   Магістри

2015/16 н.р.:

Бакалаври   Спеціалісти   Магістри

 

Оформлення дипломного проекту (роботи)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Обсяг пояснювальної записки ДП (ДР) макс./мін., стор. Обсяг графічних матеріалів, арк.  Кількість джерел інформації
за спеціальністю з економічного обгрунтування з охорони праці  та цивільного захисту
бакалавр 60 / 50 5 5 4 25 / 10
магістр (професіонал) 100 / 60 10 10 8 60 / 15
магістр (науковець) 100 / 60 10 10 10 80 / 20
 • Обсяг частини записки "за спеціальністю" не включає в себе економічну  та інші частини. 
 • Обсяг огляду першоджерел (розділ 1) не має перевищувати 20% пояснювальної записки

Титульні листи та зразки по заповненню для ДР (ДП) 2019

Зразки по заповненню документів для ДП (ДР)
Зараз оновлюються!!!!

Консультації з дипломного проектування

Назва розділу Консультант Завдання та методичні вказівки

Економічна частина

Е-Н119а, Е-117а, Е-117б, Е-118са

Проскурня Олена Михайлівна, к.т.н., доц. кафедри Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, proskurniaolena@gmail.com

 

Охорона праці

Е-Н119а, Е-117а, Е-117б, Е-118са

Янчик Олександр Григорович, к.т.н., ст. наук. співр., доцент кафедри "БП та НС",
alex_yanchik@ukr.net

Цивільний захист

Е-Н119а

Семенов Євген Олександрович, к.т.н., доцент кафедри "БП та НС",
982945@gmail.com

 

Підготовка дипломного проекту (роботи) до захисту

 1. Закінчений дипломний проект (роботу), підписаний консультантами і Нормоконтролером, студент подає керівнику.
 2. Керівник оцінює готовність ДП (ДР) до захисту, підписує ДП (ДР) і складає письмовий відгук, в якому дає загальну характеристику роботи студента.
 3. На підставі відгуку керівника завідувач кафедри або уповноважена особа приймає рішення про допуск ДП (ДР) до захисту і ставить підпис на титульному листі ДП або ДР. У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту ДП (ДР), кафедра готує відповідне подання на затвердження ректору.
 4. Дипломний проект (робота) готується до архівування у Електронному репозитарії
 5. Допущений до захисту ДП (ДР) направляється на рецензію. У своїх висновках рецензент відзначає актуальність теми, новизну, ступінь обґрунтованості наведених наукових, практичних та організаційних рішень.
 6. ДП (ДР) разом з відгуком та рецензією направляється в ДЕК для захисту.
 7. Відразу після захисту ДП (ДР) передається для зберігання в архів. Графічні документи, виконані на аркушах формату А1-А2, складаються для зберігання за правилом, наведеним у СТВУЗ-ХПІ-3.04.

Підготовка дипломного проекту (роботи) до архівування документів у Електронному репозитарії 

Електронна копія диплому

Для подання кваліфікаційної роботи до електронного репозитарію НТУ "ХПІ" необхідно сформувати пакет електронних документів за наступними правилами:

1. Формати файлів:

 • для текстових — PDF.
  При експорті необхідно вказати тип файлу PDF/A , заборонити перетворення тексту в точковий рисунок, інтегрувати усі потрібні шрифти;
 • для додатків — PDF або ZIP.
  Якщо вихідний файл додатку не може бути перетворений в PDF (програма, файл даних, анімація) він подається у своєму форматі,  але запакованим в архів формату ZIP;

2. Розмір одного файлу не має перевищувати 500 Мб;

3. Назва файлу формується латиницею (за правилами транслітерації, див.: ukr.lit.org) за схемою: заголовок документа_рік захису_прізвище_перший ініціал_другий ініціал.

 

Файли ресурсу

Пояснення

Приклад назви файлу

 1.  

Титульний аркуш

 

Titul_2018_Ivanov_I_I.pdf

 1.  

Відомість документів кваліфікаційної роботи

 

Vidomist’_dokumentiv_2018_Ivanov_I_I.pdf

 1.  

Завдання на виконання дипломного проекту або роботи

 

Zavdannia_2018_Ivanov_I_I.pdf

 1.  

Звіт про виконання кваліфікаційної роботи

Титул, реферати, зміст, перелік позначень та скорочень, вступ, основна частина (розділи), висновки, cписок джерел інформації

Poiasniuvalna_zapyska_2018_Ivanov_I_I.pdf

 1.  

Додатки: конструкторські, технологічні, програмні документи, плакати

Позначення додатків у назвах файлів вказується  латиницею за правилами транслітерації:

А — 1

Б — 2

В — 3

Г — 4

 далі ... 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.pdf

Dodatok_2_2018_Ivanov_I_I.pdf

Dodatok_3_2018_Ivanov_I_I.pdf

Dodatok_4_2018_Ivanov_I_I.pdf

 

 1.  

Презентація

У разі потреби, якщо у ній представлені матеріали, які не входять в основну частину

Presentatsiia_2018_Ivanov_I_I.pdf

 

Бібліографічний запис диплому

Бібліографічний запис готується за зразком у форматі *.docx:

Іванов І. І. Виробництво лицювальної цегли продуктивністю 20 млн. умовної цегли на рік [Електронний ресурс] : кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Іван Іванович Іванов ; наук. керівник Петров І. І. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — ТНР-53У.28. — Харків, 2018. — 114 с. : Конструкторські документи (2 с.).

Складові опису:

 1. Прізвище та ініціали автора
 2. Назва кваліфікаційної роботи
 3. [Електронний ресурс]
 4.  Кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (бакалавр)
 5. Ім’я, по батькові, прізвище автора (повністю)
 6. Наук. керівник: прізвище та ініціали
 7. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 8. Індекс групи, номер теми за наказом
 9. Харків
 10. Рік
 11. Кількість сторінок
 12.  Додатки. — Конструкторські документи (2 с.) ; Технологічні документи (8 с.) ; Програмні документи (20 с.).

 

Доступ до репозитарію

Завантажені в репозитарій дипломні роботи та проекти будуть доступні для перегляду за адресою http://repositorygt.kpi.kharkov.ua

Після захисту дипломного проекту (роботи)

Для отримання диплома і документів, переданих в НТУ «ХПІ» при зарахуванні, випускник повинен виконати наступні дії:

 • Здати методички на кафедру
 • Надати відомості про наявне або плановане місце працевлаштування
 • Оформити та здати у Відділ кадрів студентів "Обхідний лист"

Порядок збору віз і оформлення обхідного листа

 • Бібліотека (віза і довідка)
 • Кафедра електричних станцій (каб. 225а, тільки після бібліотеки)
 • Комендант гуртожитку (для студентів з іногородньою реєстрацією)
 • Профком студентів (АХК, 2-й поверх, при собі мати профбілет)
 • Військовий стіл (для призовників і військовозобов'язаних) (АК, 2-й поверх)
 • Бухгалтерія (після видання наказу про відрахування)

Повністю оформлений обхідний лист здається у Відділ кадрів студентів (АК, 3-й поверх). При собі необхідно мати паспорт, студентський квиток, довідку з бібліотеки. Студенти, які змінили прізвище за час навчання, повинні надати свідоцтво про шлюб або інший підтверджуючий документ.

Увага!