Збірник наукових праць “ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ” засновано Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”) у 2003 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ №7762 від 21.08.2003 р.). Видавцем збірника з моменту його заснування є НТУ "ХПИ". Мови видання – українська, російська, англійська.

    Головним редактором часопису з моменту заснування є О.Г.Романовський, лауреат Державної премії України, доктор педагогічних наук, професор.

    Головна мета видання – надати можливість опублікувати наукові праці та статті викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня, а також поширити можливості обміну науково-практичною інформацією з філософії, психології, педагогіки, соціології та теорії і практики соціального управління.
    Збірник наукових праць зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7812. Електронна копія розміщується на сайті НТУ “ХПІ”.
    У збірнику наукових праць публікуються статті та інформаційні матеріали за такими науковими напрямами: проблеми формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти; сучасна філософія освіти; освіта і культура; педагогічна майстерність; синергетика соціальних процесів; психолого-педагогічні проблеми формування особистості; гуманітарні та культурологічні аспекти підготовки фахівців; проблеми професійної освіти; формування педагога вищої школи ХХІ століття; сучасні технології підготовки майбутніх фахівців; проблеми формування політичної еліти; теорія і практика соціального управління; проблеми формування особистості менеджера вищого та середнього рівнів.
    Збірник наукових праць активно співпрацює з відомими науковими школами, що діють, зокрема, в таких Інститутах Академії педагогічних наук України: педагогічної освіти і освіти дорослих; психології ім. Г.С.Костюка; вищої освіти; інформаційних технологій і засобів навчання; проблем виховання; а також в Інституті програмних систем НАН України, Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського, Петрошанському університеті (Румунія).