ЗМІСТ


Частина 2
Основи професійного конструювання


15.НЕРОЗ`ЄМНІ З`ЄДНАННЯ

 

До нероз'ємних з'єднань належать:

• зварні з'єднання;

• паяні з'єднання;

• клепані з'єднання;

• з'єднання за допомогою металевих скоб.

Найбільшого поширення набули зварені нероз'ємні з'єднання. Процес зварювання – це комплекс декількох процесів, що одночасно відбуваються:

• нагрівання деталей, що зварюються, у зоні зварювання до температури плавлення;

• механічне стискання деталей, що зварюються, до утворення звареного шва;

• остигання й кристалізація металу в зоні шва.

У цьому випадку в утворенні шва беруть участь дві деталі, що з'єднуються, а зварювання називається контактним. Класичним прикладом такого зварювання є зварювання рейок на залізничних коліях. Дві рейки встановлюють так, щоб вони стикалися торцями. Через контакт, що утворився, пропускають електричний струм, який нагріває дотичні торці до температури плавлення. При стискуванні рейок утворюється зварний шов.

Більш широкого поширення набуло електродугове зварювання, при якому деталі зварюються за допомогою електродів. За електроди при ручному дуговому зварюванні використовуються прутки, що покриті спеціальним флюсом. У зварювальних автоматах використовуються електроди у вигляді довгого дроту, з автоматичною подачею його в зону зварювання. Нагрівання крайок деталей, що зварюються, і електрода до температури плавлення проводиться електричною дугою, що виникає між електродом та деталями, що зварюються. За рахунок плавлення електрода утворюється зварний шов. За допомогою паяння також створюються нерознімні з'єднання. Принципова відмінність паяння від зварювання полягає в тому, що з'єднання двох металевих виробів проводиться за допомогою металу припою, температура плавлення якого значно менша за температуру плавлення металів виробів. Наприклад, при паянні латунню сталевих виробів плавиться тільки припій, а вироби нагріваються до температури нижчої за температуру плавлення сталі.

Паяні, клепані з'єднання й з'єднання за допомогою металевих скоб тут розглядати не будемо.

Способи зварювання і їх умовні позначення на кресленниках

Р – ручне електродугове зварювання;

Г – газове зварювання;

А, Аф, Ам – різновиди автоматичного зварювання за допомогою зварювальних автоматів;

П, Пс – напівавтоматичні зварювання;

Ш – електрошлакове зварювання (зварювання під захистом розплавленого шлаку);

Кт – контактне точкове зварювання;

Кс – контактне стикове зварювання;

Кр – контактне шовне зварювання.

Усі контактні зварювання основані на розплавленні деталей, що зварюються, електричним струмом, який проходить через місце контакту.


Види зварювальних з'єднань і їх умовні позначення на креслениках

За взаємним розташуванням виробів у процесі зварювання одержувані з'єднання можна розділити на чотири групи:

З (З1, З2, З3 …)  – стикові з'єднання;

В (В1, В2, В 3 …)  – кутові з'єднання;

Т (Т 1, Т 2, Т 3 …)  – таврові з'єднання;

Н (Н 1, Н 2, Н 3 …)  – з'єднання внапуск.

Приклади різних зварних з'єднань показано в таблиці 15.2.

Позначення швів зварних з'єднань.

Умовні зображення й позначення швів зварних з'єднань регламентовані державним стандартом, згідно з яким видимі шви, незалежно від способу зварювання, умовно зображують на креслениках суцільними основними лініями, невидимі шви — штриховими лініями, видиму одиничну точку зображують знаком «+», який виконують суцільними основними лініями. Невидимі одиничні точки не зображують.

Умовне позначення стандартного шва або одиночної зварної точки включає:

допоміжні знаки шва по замкненій лінії або монтажного шва;

літерно-цифрове позначення шва за стандартом на типи й конструктивні елементи швів зварних з'єднань;

умовне позначення способу зварювання за стандартом на типи і конструктивні елементи швів зварних з'єднань (допускається не вказувати);

знак / і розмір катета згідно зі стандартом на типи й конструктивні елементи швів зварних з'єднань;

для переривчастого шва — розмір довжини ділянки, що проварюється, знак / або Z і розмір кроку;

для одиничної точки – розмір розрахункового діаметра точки;

для шва контактного точкового електрозварювання – розмір розрахункового діаметра точки або електрозаклепки, знак / або Z і розмір кроку; для шва контактного роликового електрозварювання – розмір розрахункової ширини шва; для переривчастого шва контактного шовного електрозварювання – розмір розрахункової ширини шва, знак множення, розмір довжини ділянки, що проварюється, знак / і розмір кроку; допоміжні знаки (шорсткість поверхні, знак, що показує зняття посилення, та ін.). 

 

Таблиця 15.1.- Допоміжні знаки для позначення зварних швів


Знак

Значення знака

Розташування знака щодо полиці лінії-винесення

з лицьового боку

зі зворотного боку

Описание: 6-1FFF

6-малыйПосилення шва зняти

 

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Напливи й нерівності шва обробити із плавним  переходом до основного металу

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Шов виконувати під час монтажу виробу

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Шов переривчастий або точковий з ланцюговим розташуванням. Кут нахилу лінії 60°

Описание: 6-1FFF

 

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Шов переривчастий або точковий із шаховим розташуванням

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

Шов по замкненої лінії; діаметр знака 3–5 мм

Описание: 6-1FFF

 

Описание: 6-1FFF

Шов по незамкненій лінії. Знак застосовують, якщо розташування шва ясно видно з кресленика

Описание: 6-1FFF

Описание: 6-1FFF

 

 

 

Таблиця 15.2. Приклади умовних позначень стандартних швів зварних з'єднань


Характеристика

шва

 

 

 

 

Форма поперечного перетину шва

 Умовне позначення шва, зображеного на кресленику

з лицьового боку

зі зворотного боку

1

2

3

4

Шов стикового з'єднання із криволінійним скосом однієї крайки, двобічний, що виконується, електродуговим ручним зварюванням при монтажі виробу. Посилення  знято з обох боків. Параметр шорсткості поверхонь шва: з   лицьового боку Rz 20 мкм, зі зворотного боку Rz 80 мкм

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

Таблица 6

Шов кутового з'єднання без скосу крайок, флюсом з ручним підваренням по замкненій лінії

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

Таблица 6Описание: Таблица 6

Шов кутового з'єднання зі скосом крайок, виконуваний електрошлаковим зварюванням

дротовим електродом. Катет шва 22 мм

 

 

 

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

Шов стикового з

єднання без скосу крайок, однобічний, на підкладці, що залишається, виконуваний зварюванням нагрітим газом із присадкою

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

Таблица 6

Шов таврового з'єднання без скосу крайок, двобічний, переривчастий з шаховим розташуванням  виконуваний електродуговим ручним зварюванням у захисних газах   металевим електродом, що не плавиться, по замкненої лінії. Катет шва 6 мм Довжина ділянки , що проварюється, 50 мм. Крок 100 мм

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

Описание: Таблица 6

 

 

 

Одиничні точки з'єднання внапуск, виконувані контактним точковим електрозварюванням. Розрахунковий діаметр точки 5 мм

 

Описание: Таблица 6

Таблица 6

Таблица 6

Шов з'єднання внапуск, переривчастий, виконуваний

контактним роликовим електрозварюванням.

Ширина роликового

шва 6 мм. Довжина ділянки, що проварюється, 50    мм. Крок 100 мм

Таблица 6

Таблица 6

 

 ЗМІСТ